Řez broskvoní řešte, až půjdou vidět poupata

Broskvoň

Prořezání broskvoní patří k tradičním činnostem, které je zapotřebí nyní na jaře řešit. Pokud o něm uvažujete, měli byste vědět, které větve je zapotřebí prořezávat. Orientovat se lze v momentu, kdy budou patrné listové pupeny a poupata.

3 typy obrostů

U broskvoní se totiž vytváří hned 3 typy obrostů. Jde o obrosty plodonosné a sterilní. Plodonosné se přitom ještě tradičně člení na pravé a falešné. My se na všechny tři podíváme mnohem podrobněji právě v následujících řádcích. Dlužni nezůstaneme ani přehledný nákres.

Typy obrostů

Schéma: Radek Štěpán

Pravý plodonosný obrost

Tento plodonosný obrost se pozná podle toho, že listový pupen je prakticky z obou stran elegantně krytý poupaty. Po každé ze stran se nachází jedno. Když pravý plodonosný obrost seřízneme, vyraší z těch listových pupenů, které zbyly, další výhony. Jejich listy pak efektivně pomohou vyživovat plod na samotné bázi stromu. Čím bude řez výraznější, tím budou silnější samotné letorosty. Pravděpodobnost, že vznikne další pravý obrost, se tak rapidně zvýší, což potřebujeme.

Pravý plodonosný obrost

Schéma: Radek Štěpán

Nepravý plodonosný obrost

Vyznačuje se tím, že na sobě nese pouze a jenom jednoduchá samostatně rostlá poupata. Na vrcholku se nachází jeden jediný listový pupen. Ten při velmi slabém rašení bohužel nedokáže vyživovat plody. Při jeho seříznutí by zůstaly pouze květy. Z toho důvodu se tento obrost vyplatí odstranit kompletně. Počítejte s tím, že čím je strom starší a z hlediska údržby zanedbanější, tím se zvyšuje množství nepravého plodonosného obrostu. Plody na stromě budou, nicméně nevalné kvality.Falešný plodonosný obrost

Schéma: Radek Štěpán

Sterilní výhony

Poznají se podle minimální velkosti pupenů na první pohled. Ostatně, podívat se můžete na ilustrační obrázek. Zkracují se až na jeden pupen. Často se setkáváme také se stromy, které nebyly seříznuty několik let. Tady je zapotřebí zvolit přiměřený zmlazující řez, aby začaly životní cykly silného obrostů nanovo.Sterilní obrost

Schéma: Radek Štěpán

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.