Vánočka – kde se vlastně vzala a k čemu sloužila ve středověku

Vánočka – kde se vlastně vzala a k čemu sloužila ve středověku. Historie Vánoc se táhne po staletí a je protkána kulturním, náboženským a společenským vývojem. Tradice, symboly a zvyky spojené s Vánocemi prošly fascinující proměnou od skromných počátků až po celosvětově oslavovaný svátek. Při zkoumání této bohaté tapiserie historie se ponoříme do kořenů Vánoc, paralelně s vývojem tradičního českého vánočního pečiva, Vánočky.

Dávný původ a skromné začátky

Kořeny Vánoc sahají až ke starověkým pohanským oslavám zimního slunovratu, kdy různé kultury slavily nejkratší den v roce hostinami a rituály na uvítanou návratu slunce. Postupem času se tyto oslavy spojily s křesťanskou vírou a náboženský význam se prolnul s kulturními zvyky. Podobně i Vánočka, starobylé vánoční pečivo v české tradici, nachází svůj původ mezi nejstarším vánočním rituálním pečivem v české kotlině. Původně připomínala spíše bochník chleba a měla symbolické místo v prvních vánočních oslavách.

Středověká prestiž a symbolika

Vánočka se v období středověku stala exkluzivní pochoutkou vyhrazenou nejvyšším vrstvám společnosti. Stejně jako exkluzivita tohoto pečiva, i samotné Vánoce se slavily s velkolepostí elity. Vánočka symbolizovala nejen kulinářskou dokonalost, ale sloužila také jako projev úcty a uznání. Stejně jako bylo toto pečivo darem pro panovníky a šlechtice, i vánoční oslavy se vyznačovaly opulentními hostinami a obdarováváním, což znamenalo postavení a čest.

Foto: Pixabay

Vývoj v domácí tradici

Vánočka prošla vývojem, který odráží postupný přechod vánočních tradic od exkluzivních k inkluzivním. Až do 16. století, kdy se Vánočka stala součástí vánočních oslav v domácnostech, byli jedinými tvůrci tohoto složitě tkaného pečiva mistři pekaři. Jak se toto pečivo dostávalo do domácností, každá rodina se řídila odlišnými recepty, což vedlo k regionálním odlišnostem. Stejně tak se oslavy Vánoc rozšířily z elitních kruhů na lidi ze všech společenských vrstev a zdůraznily rodinné vazby a ducha komunity.

Symbolika a obdarovávání

Vánočka, synonymum štěstí a prosperity, se stala ceněným vánočním dárkem mezi šlechtou a bohatými občany. Symbolizovala hojnost a dobrou vůli, vyměňovala se mezi smetánkou a nabízela méně šťastným. Stejně tak se nedílnou součástí svátků staly vánoční dárky, které mezi lidmi podporovaly ducha štědrosti a přátelství. Dnes vánočka na svátečním stole symbolizuje hlavně přítomnost Ježíška – proto by neměla chybět ani na tom vašem.

Zdroj: https://www.vlasta.cz/clanek/vanocka-vanoce-monika-absolonova-jidlo.html, https://eurozpravy.cz/magazin/241992-tajemstvi-vanocky-proc-se-pece-a-kde-se-vzala, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-uplest-vanocku/

Náhledové foto: Pixabay

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)