Záhadné larvy v kompostu: Nosorožík kapucínek ničící dřeviny?

Nosorožík kapucínek

Našili jste v kompostu velké bílé až nažloutlé larvy a nevíte, oč se jedná? Zřejmě ano, protože ponravy nosorožíka kapucínka nejsou dnes ničím zvláštním, co by mělo člověka výrazně překvapit. Ano, na první pohled se nejedná zrovna o vábnou záležitost, nicméně při bližším ohledání skutečně zjistíte, že vám určitě nic neudělají. Vám tedy ne, ale dřevinám ano. Ostatně stačí do larvy jakkoli šťouchnout a zjistíte, že se neskutečně rychle zavrtává do zeminy. Jaký je vlastně vývoj těchto larev a co je nosorožík kapucínek za brouka? To vám prozradíme v následujících řádcích.

Pozoruhodný víceletý vývoj nosorožíka kapucínka

Jak se vlastně nosorožík kapucínek vyvíjí? Samice klade vajíčka do specifického substrátu se spoustou živin, tradičně jde právě o ztrouchnivělé dřeviny nebo pařezy, piliny, štěpku, jiný dřevařský odpad či kompost. Larvy se vylíhnou a následně živí zhruba 2 ž 3 roky. Dokážou se dorůst délky až 12 cm. Brouci jsou typičtí dokonalou proměnou, tzn. cyklem vajíčko, larva, kukla, imago (dospělec).

Před zakuklením u nich dochází k vyprázdnění střev a zmenšení hmotnosti. Komůrku ke kuklení si larvy vyrábějí z okolního substrátu. Vylíhne se dospělý jedinec, který dokáže přezimovat do následujícího roku. Na jaře se vyhrabe ze zeminy a vylétne. Brouk žije po dobu několika týdnů s tím, že létá do konce léta.

Nosorožík kapucínekLarva nosorožíka kapucínka: Foto commons.wikimedia.org

Jeden jediný druh z podčeledi nosorožíkovitých u nás

Nosorožík kapucínek je u nás jediným ze zmiňované podčeledi. Oryctes nasicornis je brouk, jehož dospělí jedinci se mohou dorůst délky klidně až kolem 4,5 cm. Vyznačuje se hnědavým zbarvením a pohlavní dvoutvárností. Samci mají na hlavě typický roh, který jde směrem nahoru a u své špice se mírně ohýbá dozadu. Jinak mají většinou také prohloubený štít s vrcholem, na kterém se nachází dva tupé výrůstky. Samice mají na hlavě jenom stěží hledatelný hrbolek.

Potrava kapucínka

Dospělí jedinci kapucínka se živí mízou listnatých stromů. Na ně nalétají tradičně večer nebo v noci. Ve dne odpočívají v kompostu nebo hrabance. Larvy se živí hlavně ztrouchnivělým dřevem buků a dubů. Jinak se ale také stihli adaptovat právě na komposty a odpady ze dřeva.

Nosorožík kapucínekNosorožík kapucínek: Foto Pixabay

Chráněný brouk

Nosorožík kapucínek je v České republice chráněn zákonem. Jde o ohrožený druh žijící také v Asii a severní Africe. U nás žijí dva poddruhy, a to u O. nasicornis ondrejanus a O. nasicornis holdhausi.

Larva nosorožíka kapucínka: Náhledovové foto commons.wikimedia.org

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.