Záhadné larvy v kompostu: Nosorožík kapucínek ničící dřeviny?

Nosorožík kapucínek

Našili jste v kompostu velké bílé až nažloutlé larvy a nevíte, oč se jedná? Zřejmě ano, protože ponravy nosorožíka kapucínka nejsou dnes ničím zvláštním, co by mělo člověka výrazně překvapit. Ano, na první pohled se nejedná zrovna o vábnou záležitost, nicméně při bližším ohledání skutečně zjistíte, že vám určitě nic neudělají. Vám tedy ne, ale dřevinám ano. Ostatně stačí do larvy jakkoli šťouchnout a zjistíte, že se neskutečně rychle zavrtává do zeminy. Jaký je vlastně vývoj těchto larev a co je nosorožík kapucínek za brouka? To vám prozradíme v následujících řádcích.

Pozoruhodný víceletý vývoj nosorožíka kapucínka

Jak se vlastně nosorožík kapucínek vyvíjí? Samice klade vajíčka do specifického substrátu se spoustou živin, tradičně jde právě o ztrouchnivělé dřeviny nebo pařezy, piliny, štěpku, jiný dřevařský odpad či kompost. Larvy se vylíhnou a následně živí zhruba 2 ž 3 roky. Dokážou se dorůst délky až 12 cm. Brouci jsou typičtí dokonalou proměnou, tzn. cyklem vajíčko, larva, kukla, imago (dospělec). Živé dřeviny tak nosorožík fakticky neničí, zač by se to mohlo zdát.

Před zakuklením u nich dochází k vyprázdnění střev a zmenšení hmotnosti. Komůrku ke kuklení si larvy vyrábějí z okolního substrátu. Vylíhne se dospělý jedinec, který dokáže přezimovat do následujícího roku. Na jaře se vyhrabe ze zeminy a vylétne. Brouk žije po dobu několika týdnů s tím, že létá do konce léta.

Nosorožík kapucínekLarva nosorožíka kapucínka: Zdroj obrázku commons.wikimedia.org

Jeden jediný druh z podčeledi nosorožíkovitých u nás

Nosorožík kapucínek je u nás jediným ze zmiňované podčeledi. Oryctes nasicornis je brouk, jehož dospělí jedinci se mohou dorůst délky klidně až kolem 4,5 cm. Vyznačuje se hnědavým zbarvením a pohlavní dvoutvárností. Samci mají na hlavě typický roh, který jde směrem nahoru a u své špice se mírně ohýbá dozadu. Jinak mají většinou také prohloubený štít s vrcholem, na kterém se nachází dva tupé výrůstky. Samice mají na hlavě jenom stěží hledatelný hrbolek.

Potrava kapucínka

Dospělí jedinci kapucínka se živí mízou listnatých stromů. Na ně nalétají tradičně večer nebo v noci. Ve dne odpočívají v kompostu nebo hrabance. Larvy se živí hlavně ztrouchnivělým dřevem buků a dubů. Jinak se ale také stihli adaptovat právě na komposty a odpady ze dřeva.

Nosorožík kapucínekNosorožík kapucínek: Foto Pixabay

Chráněný brouk

Nosorožík kapucínek je v České republice chráněn zákonem. Jde o ohrožený druh žijící také v Asii a severní Africe. U nás žijí dva poddruhy, a to u O. nasicornis ondrejanus a O. nasicornis holdhausi.

Larva nosorožíka kapucínka: Zdroj náhledového obrázku commons.wikimedia.org

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.