Modřín neopadává a jiné neznalosti o našich jehličnanech

Modřín

Jehličnany se aktuálně řadí mezi vcelku skloňované dřeviny. Bohužel je tomu tak často kvůli kůrovci. Ten dnes likviduje smrkové porosty po celé České republice. Postupně se ale blíží adventní doba, a tak se jehličnatými větvičkami vcelku usilovně pracuje. Tak jako tak se určitě vyplatí něco málo o současných jehličnanech napsat. Vždyť někteří lidé nedokážou naše nejznámější jehličnany rozpoznat. Je jasné, že u jalovce a thují nebo cypřišku se to stát může, nicméně smrk, borovici, jedli a modřín by měli rozeznat všichni. setkat se u někoho s nevěřícným pohledem, že modřín opadává, nebo že má borovice tak dlouhé jehlice, je tak trochu smutné. Pojďme se tedy na každou ze čtyřech zmiňovaných dřevin podívat poněkud podrobněji.

Smrk existuje od konce druhor

Jedním z nejbohatěji zastoupených rodů stromů u nás je smrk. Řadí se do něj zhruba 33 až 40 druhů, které rostou na severní polokouli. Smrky se dokážou dorůst úctyhodné výšky. Takový smrk sitka až 80 metrů. jejich větve vyrůstají v přeslenech. Kůra je tenká, drsnější a samotné dřevo obsahuje kanálky pryskyřice. Jehlice jsou dvojího druhu. Buď mohou být se čtyřhranným průřezem a jediným cévním svazkem, nebo mohou být ploché. Ty mají podobně jako jedle dva bílé průduchové proužky. Na rozdíl od jedle ale jehlice rostou přímo z vystouplých listových polštářků. Když větvička opadá, je drsná. šišky jsou u smrku dvojího typu. Samčí rostou v paždí jehlic a samičí na konci loňských větví. Kořenový systém má smrk poměrně mělký, často mu dnes chybí vláha, je oslaben a pak ho snáze napadá kůrovec.

Smrk

Smrk: Foto Pixabay

Odolná borovice

U borovic se nesetkáváme s takovou výškou stromů jako u smrků. Tento jehličnatý strom se dorůstá výšky pouze okolo 30 až 40 metrů. Více než polovina kmene stromu bývá odvětvená. Koruna má spíše oblý charakter. Je ovšem docela vzdušná. Jehlice rostou ve svazcích po dvou. Jsou tuhé, dlouhé od 4 do 7 cm a vcelku pichlavé. na stromě zůstanou kolem třech let. Kořeny borovice nejsou tak mělké a dokážou lépe odolat škůdcům. Borovicové šišky jsou buclaté a poměrně tuhé. Co se týká kůry, tak ta je z jehličnanů nejdrsnější.

Borovice

Borovice: Foto Pixabay

Elegantní jedle

Jedle se může dorůst až 65 metrů. Typická je třeba válcovitým kmenem majícím průměr kolem 2 metrů. Kůra jedle je hladká. Jehlice jedle mají délku pouze kolem 2 až 3 cm a jsou ploché. Svrchní stranu mají lekle tmavě zelenou a spodní s lesklými proužky. Jedle je typická také vzpřímenými šiškami dlouhými 10 až 20 cm. Kořen jedle je velmi silný kůlový. Postranní kořeny jsou parohovitě větvené. Prakticky se nevyvrací ani při velmi silných větrech.

Jedle

Jedle: Foto Pixabay

Opadavý modřín

Když se řekne opadavý jehličnatý strom, řeč je o modřínu. Ten se dorůstá až 40 metrů. Disponuje kuželovitou korunou. Kmen je pokrytý šupinatou kůrou. Jehlice jsou měkké a dlouhé až 4 cm. Typické jsou růstem ve svazečcích. Jsou po 15 až 50 v brachyblastech. Co se týká šišky, ta je vejčitá, vzpřímená a hnědá. U nás je modřín původním stromem pouze východně od Hrubého Jeseníku. Jako okrasný strom ho najdeme na mnohých zahradách.

Modřín

Modřín: Foto Pixabay

Modřín: Náhledové foto Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.