Boj proti kůrovci: Pomoct by měla výměna pozemků Lesů ČR a Vojenských lesů a statků ČR

Kůrovec

Proběhne vzájemná úprava majetkoprávních vztahů mezi státními podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky. Stane se tak na základě včerejšího souhlasu vlády. Dojít by mělo k zefektivnění hospodaření v lesích a k vytvoření mnohem lepších podmínek pro to, aby se zvládla vyřešit kůrovcová kalamita. 

Sjednocení roztříštěných pozemků

Rozsah kalamity je skutečně obří. Ministr zemědělství Miroslav Toman konkrétně řekl:

„Vzhledem k rozsahu kalamity v lesích tento krok vítám. Jsem velice rád, že spolupráce státních organizací napříč resorty pomohla vytvořit vhodné podmínky pro zvládnutí kůrovcové kalamity. Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR totiž díky výměně sjednotí své dosud roztříštěné pozemky, takže na nich budou moci efektivněji hospodařit a účinněji zasahovat proti kůrovci.“

Nové právo pro Lesy České republiky

Právě LČR získají nové právo na hospodaření s pozemky o výměře 32 495,43 hektarů. Do této výměry se pochopitelně počítají také stavby. Ty se nacházejí hlavně ve zrušených prostorách armády, jako jsou Mladá nebo Ralsko. Až doposud byly tyto pozemky majetky Vojenských lesů a statků ČR (VLS ČR). Jde oblast sousedící s Národním parkem České Švýcarsko. Právě tady by se měla kalamita značně zpomalit.

Těžba lesů

Těžba lesů: Foto Pixabay

Pozemková náhrada vojenským lesům a statkům

Ta činí celkem 41 009,92 hektarů. Právě s nimi může VLS ČR hospodařit dle zvážení. Jde o lesy nacházející se v sousedství vojenských újezdů v Boleticích a Hradišti. Armáda tak může generovat vyšší ekonomické zisky. Ministr obrany Lubomír Metnar konkrétně uvedl:

„Vláda tímto krokem jasně deklaruje strategickou potřebnost samostatné existence obou státních podniků s ohledem na specifické úlohy obou z nich.“

Zdroj info: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_v-boji-proti-kurovci-pomuze-vymena.html

Kůrovec: Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.