Zvěřina pro českého spotřebitele: Za jakých okolností se může dostat na talíř

Divočák

Podzim je už v plném proudu a souvisí s ním mimo jiné také poměrně intenzivní lov zvěře. Stačí se podívat na jídelní lístky mnohých restaurací a budete mít jasno. Určitě není od věci podívat se na to, co všechno je třeba řešit, aby zvěřina mohla vůbec na trh. Poměrně mylná je představa mnohých, že myslivec donese zajíce do restaurace, a tak se z něj připraví skvělá pečeně na smetaně. Zvěřina se řadí mezi potraviny živočišného původu, takže se řadí do oblasti veterinárního dozoru. Jaká jsou tedy ona zmíněná pravidla pro uvedení zvěřiny na trh?

Dvě legální cesty zvěřiny na trh

V prvním případě se jedná o přímý prodej v malém množství. U druhé jde o prodej prostřednictvím zvěřinového závodu. Tak jako tak ale musí být zvěřina na trh nejprve prohlédnuta.

Prodej v malém množství

První případ je logicky poněkud benevolentnější, jelikož stačí pouze prohlídka proškolenou osobou. Daný kus může konzumovat pouze uživatel honitby či oprávněný účastník lovu. Činit tak ale bude na vlastní riziko a pouze ve své domácnosti. Výjimkou jsou ale druhy vnímavé na trichinelu. Třeba taková divoká prasata musí být v laboratoři vyšetřena pokaždé.

Ve zvěřinových závodech vše řeší veterinární dozor

Zaměstnanci Státní veterinární správy těla volně ulovené zvěře prohlédnou a samozřejmě řeší také vyšetření divokých prasat na přítomnost zmiňovaného svalovce, tedy trichinelu.

Srna

Foto: Pixabay

Kdo může prodávat zvěřinu?

Jak zvěřinu v kůži, tak i peří může dodávat nebo prodávat pouze uživatel honitby, kde byla ona zvěřina ulovena. Může tak činit jak napřímo, tak i prostřednictvím maloobchodní prodejny. Bažanty či zajíce lze prodávat také na trzích.

Prohlídka proškolenou osobou musí proběhnout ihned

Jestliže daná osoba zjistí, že by maso mohlo být zdravotním rizikem, je zapotřebí tyto informace sdělit uživateli honitby. Poté už zvěřina poputuje k veterinárnímu inspektorovi, jenž určí, zdali bude zvěřina určena ke konzumaci, nebo nikoli.

ZajícFoto: Pixabay

Chcete zvěřinu stahovat a prodávat na maso? Registrace je nezbytná

Pokud chcete zvěřinu stahovat a prodávat na maso či z ní cokoli vyrábět, musíte být registrováni u krajské veterinární správy (KVS) jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou.

Několik dat ze statistik

V roce 2021 realizovali veterinární inspektoři ve zmíněných zvěřinových závodech zhruba 38 000 prohlídek srn a srnců. 31 000 jelenů, 9700 daňků, 2600 muflonů a zhruba 47 000 černé zvěře. Počty prohlídek jsou tedy jasné.

Kontroly myslivců nemohou chybět

U uživatelů honiteb bylo letos provedeno celkem 298 kontrol. V 10 případech byly zjištěny nějaké závady. Nejvíce potíží bylo při prohlídkách divokých prasat, kdy se zjistila trichinea.

Zdroje info:

https://www.akcr.cz/txt/za-jakych-pravidel-se-muze-dostat-zverina-na-talir-ceskeho-spotrebitele

https://www.svscr.cz/novela-veterinarniho-zakona-2022/

Zvěř, Zvěřina, Zvěřina na talíři, Příprava zvěřiny

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.