Zlaté dukáty v lednovém lese: Penízovka sametonohá jako pravá zimní houba

Penízovka sametonohá

Vyrazit v zimě na houby určitě není nijak složité. Za předpokladu, že ještě nějaké rostou. V lednu by to neměl být nijak extrémně velký problém. Matka příroda to vymyslela opravdu sofistikovaně a na leden připravila některé druhy, které rozhodně mají kuchyňské užití. Typickým příkladem je penízovka sametonohá. Právě ona dokáže přečkat i poměrně nepříjemné výkyvy teplot, a když se přežene zima, zvládne to, následně se oklepe a žije si dál svým životem.

Zlatavé kloboučky lákají

Kloboučky penízovky sametonohé velmi nápadně připomínají zlaté dukáty. Poměrně příznačný je také slovenský název této houbičky Plamienka zimná. Kloboučky mají šířku pohybující se od 2 do 10 cm. V mladší fázi jsou sklenuté do tvaru zvonku, poté už mají plochý charakter. Jejich barva je světle pomerančová. Uprostřed jsou kloboučky tmavší a po krajích světlejší. Jejich povrch je lepkavý. Třeň je dlouhý zhruba od 3 do 8 cm a je poměrně tuhý. Barevně připomíná tmavý samet. Roste tradičně v poměrně solidních trsech s větším množstvím žlutooranžových plodnic.

Penízovka sametonohá

Kam na ni vyrazit?

Penízovku sametonohou hostí nejrůznější dřeviny. Tradičně se jedná především o javory, lípy, jasany, duby, osiky, topoly, olše, břízy, buky, jilmy a mnohé jiné. Poměrně vzácně se s ní lze setkat i na jehličnanech. Tradičně ji hostí padlé stromy a pařezy nacházející se u vodních toků. Jinak se s ní lze setkat klidně i v parcích na sídlištích při procházce městem. Stačí mít jenom oči otevřené. Jinak ji lze vypěstovat také ze sadby.

Penízovka sametonohá

Splést si ji prakticky nelze

Záměna s jinou houbou je fakticky nereálná. Ostatní podobné houby totiž v trochu silnějších mrazech nedokážou přežít. Možná si ji lze splést jenom s třepenitkou svazčitou. Ta má ovšem ve stáří tmavší lupeny a nijak hezky nevoní.

Penízovka sametonohá

Všestranné využití penízovky sametonohé

Využít je možné penízovku sametonohou různými způsoby. Vynikající je především v houbových polévkách. Hodí se ale také do omáček, pod maso nebo do guláše. Jinak ji můžete klidně naložit i do octa. Chutnat bude skvěle.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.