Včela medonosná vs. další opylovači – má smysl hádat se o větším významu jedněch nebo druhých?

Včela

Včela medonosná (Apis mellifera) je v ČR bezesporu nejhojnějším opylovačem. Právě okolo ní se však v poslední době rozmohly značné kontroverze. Kdo komu užírá, ptají se zastánci biodiverzity? Včela medonosná divokému opylujícímu hmyzu, nebo snad čmeláci, včely samotářky, motýli a pestřenky včele medonosné?

Včela medonosná je nejuniverzálnějším opylovatelem a původním druhem přírody ČR. Úvahy o poškozování biodiverzity chovem včel mají podobný sotva přijatelný základ, člověk totiž staví z role tvůrce do role škůdce.

O druhovou pestrost se (ne)stará člověk

Druhová pestrost v evropské přírodě je ale závislá na mozaice odlišných ploch krajiny vytvářené lidmi od počátků civilizace. V poslední době je tedy tendence k tomu nechávat na různých místech takříkajíc „divočinu,“ která má mnohdy podobu pralesů plných mrtvých stromů, přemnožené zvěře, velkých šelem a divoce žijících včelstev. A to je potíž.

Včely

Foto: Pixabay

Současný problém opylujícího hmyzu je jinde než „kdo komu užírá“. A kam se tedy v tomto směru podívat? Naše krajina (jakéhokoliv druhu) má viditelný nedostatek kvetoucích rostlin, a to zejména v létě a na podzim.

Počet včelstev se snižuje

A to samozřejmě není pro opylovače dobrá zpráva. A je to vidět i na počtu včelstev. V roce 1990 bylo v České republice 806.000 včelstev, dnes je to téměř o 100.000 méně.

Nemá tedy žádný smysl se dohadovat, který opylující hmyz více prospívá biodiverzitě, nebo zda některý druh jinému užírá v přírodě chybějící nektar a pyl. Pojďme řešit podstatu problému, jak co nejrychleji vrátit kvetoucí rostliny do krajiny. Jinak se brzy nebudeme mít čem dohadovat.

Zdroj: Výzva spolku MÁJA: Zastavme žabomyší spor kolem včel | Protext – PR služby ČTK , Právě teď (majabee.cz), https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.skolametylovice.cz%2Fmedia%2Fvcelarsky-krouzek%2Fo-vcele-medonosne.pdf

Náhledové foto: Pixabay

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)