Pesticidy ve vodě i potravinách: Na vině je nevhodné pěstování řepky či kukuřice

Mrtvá včela

Mezi poměrně hodně diskutovanou oblast týkající se pěstování různých plodina. životního prostředí se řadí bezesporu pesticidy. Zpráva o životním prostředí České republiky 2019 hovoří v tom smyslu, že se jejich používání snižuje. Hodně se v této oblasti angažuje především hnutí Duha a mnohé jiné ekologické organizace. Přesto je možné najít tyto látky ve vodě i v jídle. Stojí za tím nevhodné pěstování řepky a kukuřice.

Jaké jsou závěry zprávy?

Konkrétně se v ní píše o tom, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin o 4,5 % oproti roku 2018. Konkrétně klesá od roku 2013, nicméně aktuálně se nachází na úrovni roku 2004. Za poklesem stojí podle zprávy především zákaz používání některých tzv. neonikotinoidů (spojovaných s negativními dopady na opylovače) a také národní zákaz používání glyfosátu. Ten se využívá k urychlení dozrávání a vysušování obilovin a řepky.

Traktor

Aplikace pesticidů: Foto Pixabay.com

Pesticidy jako stálý problém

Bohužel je to tak. Rezidua a metabolity je totiž možné stále najít až v 90 % povrchových vod a ve 40 % podzemních vod. V samotných potravinách a pitné vodě mohou být v takzvaných koktejlech. Každý je sice v limitním množství, ale spolu dokážou v negativním slova smyslu divy. Jen pro představu, v roce 2019 byla rezidua objevena v 71 % potravin. Pouhá 2 % byla v nadlimitním množství. S pěstováním řepky souvisí metazachlor a u kukuřice jde o metolachlor. Důležité bude jak snižování pesticidů, tak i střídání plodin.

K dalšímu snižování užívání syntetických pesticidů nabádá také například Evropská občanská iniciativa Zachraňme včely a farmáře. Ta už má k dispozici již půl milionu podpisů.

Martin Rexa, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:

„Je zřejmé, že i přes pokles užívání zůstávají pesticidy pro člověka i životní prostředí problémem, o jehož celkových důsledcích toho stále mnoho nevíme. Je proto potřeba zachovávat princip předběžné opatrnosti. Tlak veřejnosti se ukazuje jako zcela zásadní, jak o tom svědčí úspěchy s glyfosátem či neonikotinoidy. Je proto potřeba mimo jiné podporovat nadále rozvoj ekologického zemědělství, které se umělým pesticidům vyhýbá, ale také rozdělovat dotace z veřejných prostředků zemědělcům jen tehdy, pokud rozumně střídají plodiny. Je také lépe potřeba ochránit vodní toky před splavováním pesticidů a nadále omezovat jejich užívání.”

Zdroje dat: hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-zemedelstvi-zmirnuje-planovany-zakaz-glyfosatu
                  friendsoftheearth.uk/bees/eu-bans-beeharming-neonics
                  szpi.gov.cz/clanek/zprava-o-vysledcich-planovane-kontroly-cizorodych-latek-v-potravinach-v-roce-2019.aspx

Mrtvá včela: Náhledové foto Pixabay.com

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.