Napadené lesy

Jehličnany v ohrožení, a to nejen smrky

Kůrovcová kalamita je patrná ve spoustě lokalit po celé České republice. Nepochybně. Stačí se podívat na smrkové lesy a zjistíme, že spousta z nich spíše hnědá než zelená. Rozhodně ale nelze zapomínat na jiné jehličnany. Jejich devastace je ve srovnání s kůrovcovou kalamitou nepoměrně lepší, nicméně problémy mají také. Jaké? To vám prozradíme v následujících řádcích.

Největší problémy jsou s borovicemi

Borovice má v našich lesích zastoupení 16,2 %. V roce 2019 došlo ke zhoršení stavu, a to hlavně kvůli absenci ochranných opatření v borových hájích. Podkorní hmyz se tak množí rychleji, navíc je na trhu zájem o borovicové dřevo minimální. Na jihozápadě Moravy se kalamitní stav nekontrolovaně šíří do mnohých dalších oblastí, nejvíce do vnitrozemí Čech. Typické je v tomto ohledu Českolipsko nebo Polabská nížina. Jen pro zajímavost, evidované kůrovcové těžby dřeva se zvýšily v meziročním intervalu na 80,1 tis. m3, v roce 2018 šlo o 69,5 tis. m3, 2017 cca 57,1 tis. m3 a 2016 dokonce 10,6 tis. m3. Kdo za nepříjemnostmi stojí? Jde o tyto škůdce:

  • lýkohub (cca 50 %),
  • lýkožrout vrcholkový (cca 25 %),
  • lýkožrout borový (cca 20 %),
  • a krasec borový (cca 5 %).

Stopy lýkožrouta

Stopy lýkožrouta: Zdroj obrázku Pixabay.com

Lýkožrout modřínový jako zkáza modřínu

Modříny mají u nás zastoupení 3,8 % a jejich největším nepřítelem se stal lýkožrout modřínový. Tento škůdce se zaměřuje na stromy, jež jsou oslabené suchem a postupně je likviduje. Největší napadení bylo zaznamenáno na jihu Moravy. Modřínového kůrovcového dříví bylo v loňském roce evidováno 22,6 tis. m3, v roce 2018 cca 7,2 tis. M3 a v roce 2017 jen 3,1 tis. m3.

Lýkožrout modřínový

Lýkožrout modřínový: Zdroj obrázku: wikimedia.commons.org

Situace se zhoršila i u jedle

Podíl jedlového porostu u nás činí 1,2 %. Lýkožrout prostřední a malý ale likviduje i toto dřevo. Nejvíce v oblasti středních Čech. V loňském roce se vytěžilo 10,7 tis. m3, v roce 2018 zhruba 5,8 tis. m3 a v roce 2017 – 2,2 tis. m3.

Z dalších menších škod jmenujme u jehličnatých stromů ještě ty, jež působí listožravý a savý hmyz.Z konkrétních druhů se jedná o pouzdrovníčka modřínového, obaleče modřínového,

Menší škody v jehličnatých porostech v roce 2019 způsobil listožravý a savý hmyz, které byly evidovány na rozloze kolem 0,4 tis. ha (v roce 2018 cca 3,4 tis. ha). Patří sem pouzdrovníček, sosnokaza borového, tmavoskvrnáče borovéhp, bejlomorky borové a jiných druhů.

Zdroj dat: vulhm.cz

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *