Africký mor prasat je blízko ČR, šíří se v Německu i Polsku

Divoká prasata

Šíření afrického moru prasat se doposud nepodařilo zastavit. Aktuálně je riziko nakažení AMP nejvyšší v sousedních zemích, a to v Německu a Polsku. Mezi nejvíce problematické regiony se v Německu řadí Sasko. V této příhraniční spolkové zemi se našlo celkem 24 uhynulých divokých prasat, jež byla pozitivní. Jde fakticky o bezprostřední ohrožení i naší země, konkrétně Liberecka. V Polsku byl nalezen pozitivní jedinec, kterého zastřelili jen 4 km od hranic s Českou republikou.

Další ohnisko v Polsku

Nachází se konkrétně V Dolnosaském vojvodství nedaleko města Valbřich. Tady došlo k nálezu 2 kusů nakažené zvěře. Obec se nachází 15 km od České republiky. Dalších ohnisek je více a jsou vzdálena přes 50 km od České republiky a jdou oddělena dálnicí. Přesto i odsud hrozí poměrně velké nebezpečí.

Divoké praseDivoké prase: Foto Pixabay

Ani Německo nezůstává pozadu

Na konci května se v Německu objevilo ohnisko ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko nacházející se u hranic s Francií. Ve venkovském ekologickém chovu zaznamenali 35 nákaz zmiňovanou nemocí.

AMP na vzestupu

O tom nelze diskutovat. Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád se vyjádřil následovně. „Všechny uvedené nálezy potvrzují, že AMP je stále v sousedních zemích v blízkosti české hranice na vzestupu. Proto v oblasti s intenzivním odlovem na severu ČR monitorujeme a vyšetřujeme všechny uhynulé a odlovené divočáky. Zatím jsou všechna vyšetření negativní, ale i přesto AMP v současnosti představuje nejvážnější nákazové riziko.“

U nás bylo vyšetřeno přes 14 800 divokých prasat

Stalo se tak konkrétně v příhraničních oblastech Ústeckého, Libereckého Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Odlov byl poměrně masivní, nicméně ani jedna nákaza se zatím naštěstí neukázala.

Zdroje info: https://www.svscr.cz

http://www.akcr.cz/txt/africky-mor-prasat-se-v-nemecku-a-polsku-u-hranic-z-cr-stale-siri

Divoká prasata: Foto Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.