Domů Šíření moru divokých prasat

Šíření moru divokých prasat

Divoká prasata

Africký mor prasat je blízko ČR, šíří se v Německu i Polsku

Radek Štěpán 08. 06. 2022

Šíření afrického moru prasat se doposud nepodařilo zastavit. Aktuálně je riziko nakažení AMP nejvyšší v sousedních zemích, a to v Německu a Polsku. Mezi nejvíce problematické regiony se v Německu řadí Sasko. V této příhraniční spolkové zemi se našlo celkem 24 uhynulých…