Zemědělci nejsou monstra: Reakce AK ČR na pořad ČT:D Planeta je Prga

Postřik

Reakce na pořady v televizi nebo internetu jsou zcela běžné. Většinou se ale jedná o různá sdělení a zprávy určené pro dospělé. Přesto se najdou výjimky. Typické je třeba vyjádření Agrární komory České republiky týkající se pořadu ČT:D planeta je Prga. Divit se mu popravdě ani v nejmenším nelze. S některými myšlenkami se zemědělci rozhodně ztotožnit nemohou.

Zemědělci jako neekologická monstra

Ano, někde se skutečně mohou používat neekologické látky, nicméně v této oblasti v žádném případě nelze paušalizovat. V pořadu jsou zemědělci označování jako neekologická monstra. Přirovnávají se k postavě takzvaného Smrtistřika Zhoubovce. Právě po jeho neblahém působení zůstává otrávená voda i půda. Takováto dehonestace všech zemědělců u nás je nepřípustná.    

Zjednodušení pro děti je nutné, ale…

Jasně, také oblast zemědělství je zapotřebí přiblížit dětem co nejvíce jednoduše. Přesto dětské publikum není zapotřebí zbytečně strašit a prezentovat zemědělce jako nějaká monstra. Pohled je takto hodně zkreslený a obsahuje nepravdivé informace.

Pesticidy jako jedy

Další zajímavé informace. O pesticidech se v pořadu mluví jako o jedech. Přípravky na ochranu rostlin ale jed představovat rozhodně nemusejí. Fakticky se jedná o preparáty, jež mají zaručit, že výsledná plodina bude pro lidskou spotřebu bezpečná. V letech minulých docházelo ke zvýšení spotřeby pesticidů a umělých hnojiv a ve spodních vodách se objevuje takzvaná stará zátěž. Ano, existují i zakázané přípravky, nicméně aktuálně je trend spíše opačný, přechází se k šetrnějším přípravkům.

Žádná odborná spolupráce

Ke spolupráci na tomto projektu nebyl přizván resort Ministerstva zemědělství České republiky ani jiná organizace. Agrární komora nyní nabízí odborné poradenství. Na reakci ČT si budeme muset počkat.

Zdroj info: Agrární komora ČR

Náhledové foto: Pixabay.com

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.