Zákaz vstupu do lesů na spadnutí – houbaři i ekologové protestují, stát však chrání vlastní zájmy

V příštích letech by mohl začít platit zákaz vstupu do některých lesů. Stát se tak může na základě novely zákona o myslivosti, kterou připravuje Ministerstvo zemědělství.

Novela zákona by umožnila vyhlásit v některých lesích, bez stavebního povolení, mysliveckou oboru. Poté by vlastník mohl les oplotit a veřejnosti znepřístupnit. Tuto skutečnost již kritizují zástupci ochránců přírody.

Navrhované změny mají umožnit vlastníkům lesů, o větší rozloze než 50 hektarů, prohlásit své pozemky za myslivecké obory, postavit plot bez povinnosti získat povolení stavebního úřadu. Tím také zakázat vstup veřejnosti.

Zákaz vstupu do lesů – naproti sobě stojí různé názory

Ochránci přírody mají řadu připomínek. Ministerstvo zemědělství je však odmítá. Ochránci přírody namítají, že dojde:

  • K přerušení přirozených migračních koridorů zvířat
  • Omezení ústavních práv občanů na svobodný pohyb
  • Zástupci ČSOP se obávají, že takto radikální návrh umožní úplný zákaz vstupu do mnoha lesů v České republice.

Naproti tomu stojí názory Ministerstva zemědělství, které je motivováno především ochranou vlastnických práv majitelů pozemků

Majitelé lesů si dlouhodobě stěžují, že stávající zákon o myslivosti poškozuje jejich vlastnická práva, protože je nutí na svých, třeba i oplocených, pozemcích trpět aktivity myslivců, škody způsobené zvěří, mnohdy přemnoženou. Náhradu za způsobené škody nelze po nikom prakticky vymáhat.

Kritici zákona naopak poukazují na skutečnost, že takto mohou majitelé, pod záminkou oborního hospodaření myslivců, oplotit pozemek a nevpustit houbaře, turisty ani veřejnost.

Foto: Pixabay

Je to tedy dobře nebo ne?

Naopak ministerstvo tvrdí, že nynější systém omezování přístupu do obor pomocí úředních rozhodnutí není únosný a končívá u Ústavního soudu. Novela by posílila postavení vlastníků a situaci více zjednodušila.

Oproti tomu poukazují kritici na skutečnost, že novelou zákona nelze vyřešit omezení ústavního práva svobody pohybu. Vyhláška nemůže být nástrojem účinnějším než posouzení místními orgány individuálně.

Tato novela zákona o myslivosti vybízí k široké debatě o nastolení rovnováhy mezi právem na svobodu pohybu a právem vlastnickým. Ministerstvo zemědělství, chránící potřeby vlastníků, tak stojí proti ochráncům přírody s veřejností, kteří mají obavu z možného negativního dopadu na životní prostředí a omezení volného pohybu v přírodě

Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/chystany-zakon-zakaze-lidem-vstup-do-nekterych-lesu-varuji-pred-nim-ochranci-prirody?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetuhttps://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/csop-novele-zakona-o-myslivosti-zakaz-vstupu-do-lesa-je-opet-aktualni
Náhledové foto: Pixabay

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)