Zákaz kruté přepravy zvířat? Petici podepsalo 900 000 občanů EU

Přeprava prasat

Miliony hospodářských zvířat jsou každý den vystavovány naprosto krutým podmínkám při přepravě. I když existují určité normy, které určují, jak by přeprava měla fungovat, zvířata stráví přepravou klidně i několik dnů. V průběhu této cesty na ně čekají strastiplné podmínky, mezi kterými jmenujme zvýšenou úroveň stresu, vyčerpání, přehřátí nebo zranění způsobená přepravou. Takto cestují zvířata na porážku nebo i na výkrm.

I mláďata musí trpět

Není výjimkou, že k přepravě jsou posílána i telata, která mají teprve 14 dní po narození. Vzhledem k tomu, že ještě nebyla odstavena, na cestě je nečekají pouze stres a vyčerpání, ale také hlad a žízeň. To samozřejmě ovlivňuje zdraví těchto zvířat. Přepravována jsou také březí zvířata, která musí vytrpět stejné podmínky, jako ostatní zvířata. V těchto podmínkách musí někdy i porodit.

Přeprava zvířat

Foto: Pixabay

Doba přepravy zvířat

V současnosti probíhá přeprava tak, že prasata cestují bez přestávky až 24 hodin (bez přestávky), ovce a skot až 29 hodin (s jednohodinovou přestávkou). Poté následuje pauza 24 hodin. Teprve nyní je možné pokračovat v cestě dál. Nicméně tento cyklus se může opakovat znovu a znovu, což znamená, že zvířata stráví na cestě dlouhé dny.

Zákaz přepravy do třetích zemí

Zdá se ale, že se hospodářským zvířatům blýská na lepší časy. ANIT, což je parlamentní Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy, v prosinci odhlasoval doporučení, v rámci kterých by zvířata neměla podstupovat cesty do třetích zemí. To by jim mělo ušetřit jednak délku přepravy, jednak by to také mělo vést k tomu, že zásady pro přepravu živých zvířat budou respektována po celou dobu přepravy.

Králík

Foto: Pixabay

Občané EU ale požadují mnohem více

Navzdory tomuto mírnému zlepšení se dá udělat ještě mnohem více. Předsedkyně výboru ANIT Tilly Metz předložila Evropskému parlamentu petici s podpisy 900 000 lidí žijících v EU. Tito lidé požadují, aby žádná zvířata nemohla být dopravována mimo EU. Dále pak by nemělo docházet k přepravě neodstavených mláďat. Doba přepravy by se měla snížit na 8 hodin pro dospělý skot, prasata a ovce, a na 4 hodiny pro drůbež a králíky. Přeprava živých zvířat je pro ně naprosto zbytečná.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zakazte-krutou-prepravu-zivych-zvirat-zada-900-000-evropskych-obcanu-europoslance

Foto: Pixabay

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!