Výzva pro nového ministra zemědělství: Zamezte kupování živých ryb

Kapr

Nová vláda to bezesporu nebude mít vůbec jednoduché. Koronavirem poznamenaná situace je nezáviděníhodná. Každý ministr navíc bude řešit specifické problémy týkající se jeho resortu. Výjimkou nebude ani nový ministr zemědělství. Na toho se aktuálně chystá zcela specifická výzva. Compassion in World Farming (CIWF), což je mezinárodní nevládní organizace, zahájila 1.12. 2021 sběr podpisů pod otevřený dopis budoucímu ministrovi zemědělství s výzvou, aby ukončil utrpení kaprů, již se nakupují živí.

Hovoří se o týrání zvířat

Iniciativa hodlá upozornit na to, jakým způsobem je zacházeno. živými rybami. Označuje je až za týrání zvířat. Ostatně Lucie Moravcová, vedoucí kampaně RyboLove z CIWF, se vyjádřila takto: „Naše iniciativa Vánoce pro kapry se snaží upozornit na problémy spojené s možností nákupu ryb v živém stavu. To zahrnuje takové zacházení s živými, citlivými tvory, které lze na základě nejnovějších vědeckých poznatků označit za týrání zvířat.”

KaprKapr: Foto: Pixabay

Kdy dochází k závažnému přečinu?

Ochránci se zmiňují o tom, že k závažnému zhoršení životní pohody (welfare) zvířat dochází hlavně v těchto situacích.

Při přenosu ryby v igelitové tašce

Rybě se slepují žaberní destičky a funkce žaber je ochromena. Tím pádem se logicky kapr nebo jiná ryba dusí.

Vana jako nevhodné prostředí

právě ve vaně se ryby nacházejí v posledních fázích svého života. Dostávají teplotní šok a nemají dostatek kyslíku. Navíc jim škodí chlór.

Nedostatečné omráčení

Kapr může pak neskutečně trpět a fakticky veškerá příkoří plně cítí a vnímá. Ne každý dokáže kapra omráčit tak, jak by bylo třeba.

Lidé vracejí ryby zpět do vody

Ty ale z drtivé většiny nepřežijí, nemají šanci, jelikož jejich imunita je oslabena extrémním způsobem. Opět je třeba se zmínit o teplotním šoku.

Porušování zákona?

I to je ve hře. „Ve všech výše zmíněných bodech jde bezesporu o porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,” stojí na konci otevřeného dopisu nacházejícího se na webu www.ciwf.cz. Moravcová vše uzavírá slovy: „Vzhledem k tomu, že nelze účinně kontrolovat, jak se s jednotlivými živými rybami po nákupu zachází, je jediným možným řešením takovému nákupu zamezit.”

Zdroj info: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2754067

Kapr: Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.