Výzkum odhalil stromy, které snižují znečištění ovzduší

Tis červený

Universit of Surrey ve Velké Británii přišla na to, které stromy nejvíce snižují znečištění ovzduší. Jsou to ty, které jsou stálezelené a navíc mají menší listy. Toto je způsob, jak snížit znečištění například ve městech. Studie se zaměřila celkem na deset stromů, které rostly podél rušné silnice. Zjistila, které stromy zachytily nejvíce částic znečištění a ty se pak deštěm smyly na zem.

Tis patří mezi stromy

Ukázalo se, že právě tis červený (Taxus baccata) patřil k těm, kterým se podařilo zachytit úctyhodné množství znečištění. Výzkumníci to připisují tomu, že tento tis má lehce zvrásněné jehlice, které mu umožňují zachytit na povrchu více nežádoucích částic. Dost velké množství zachytily též stromy, které měly chlupaté listy. Důležité bylo ale také to, aby se toto znečištění dostalo ze vzduchu bezpečně na zem, což zvládnou právě tisy. V případě stromů s chlupatými listy bylo obtížné znečištění spláchnout deštěm.

Stromy

Foto: Pixabay

Stromy s vhodnými listy

Zachycovat znečištění z ovzduší mohou lépe stromy, které mají porézní listy. V případě tisu je to na spodní straně jehlic. Drobné póry na povrchu listů umožňují výměnu plynu s atmosférou, čímž mohou pohlcovat různé znečišťující látky. Mezi ně patří například oxid uhelnatý, oxid siřičitý, ozón, oxid dusičitý a pevné částice. Ukázalo se také, že záleží také na tvaru listů rostlin. Nejvyšší účinnost měly stromy s listy ve tvaru šídla, jako má například kamélie japonská (Camellia japonica) či cypřišek Lawsonům (Chamaecyparis lawsoniana).

Rozdíl ale mohou způsobit další vlastnosti stromu

Je ale jasné, že větší strom toho zachytí více, než menší. Proto se studie zaměřila také na další faktory, které mohou ovlivnit množství zachyceného znečištění. Kromě velikosti a počtu stromů, to může být též chemické složení listů. Žijete-li v oblasti s velkým znečištěním, můžete svému dýchacímu ústrojí ulehčit výsadbou vhodných stromů, jako je například tis červený. Jeho pěstování není náročné.

Zdroje info:

https://www.homesandgardens.com/gardens/best-trees-for-reducing-air-pollution

https://www.bbc.com/news/uk-england-surrey-68006178

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!