Velikonoční zvyky a tradice přehledně: Letos nic nespletete

Velikonoce

Velikonoce jsou svátky, které patří mezi nejvýznamnější křesťanské dny. To ale neznamená, že zvyky a tradice, které se k nim pojí, dodržují jenom věřící. Spousta lidí vnímá Velikonoce jako svátky jara, období, kdy se konečně zbavujeme nadvlády zimy a začínáme se těšit z rostoucích rostliny a svěže zelené trávy. Znáte všechny zvyky, které se s velikonočními dny pojí? V které dny nesmíte jít maso a kdy je čas pustit se do úklidu?

Velikonoční zvyky začínají už týden dopředu

Ačkoli většina lidí vnímá začátek Velikonoc jako Velký pátek, protože v tento den mají volno v práci, není tomu tak. Naši předkové se na tyto velké svátky připravovali týden dopředu. Pondělí před Pondělím velikonočním, se nazývá někdy také Modré či Žluté pondělí. Tento den je určen k tomu, aby se domácnost pořádně uklidila. Avšak pozor: pavučiny vymetejte až na Šedivé úterý.

Velikonoční vajíčka

Foto: Pixabay

Škaredá středa

Také středa je určena úklidu, tentokráte jde o vymetání sazí – proto se jí někdy říká Sazometná středa. Oproti předchozím dnům má ale tento den již větší význam: připomíná Jidášovu (škaredou) zradu. V tento den bychom se neměli mračit, protože podle pověry by nám to mohlo zůstat po celý rok.

Zelený čtvrtek

Zatímco někteří mají tento den spojený s konzumací zeleného piva a posezením na zahrádce (poprvé po zimě otevřené), jiní vědí, že by se měli zaměřit spíše na přírodní zelenou. A to znamená konzumovat zeleninu, nejlépe špenát, zelí nebo salát z kopřiv. Pokud tak učiníte, budete podle pověr zdraví celý rok. Avšak jiná pověra nás zase nabádá k tomu, abychom v Zelený čtvrtek jedli pouze ovoce a zeleninu. Nic jiného.

Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři Páně – večer odlétají zvony do Říma a až do Bílé soboty bude v kostelích ticho. Místo zvonů budou mít děti k dispozici řehtačky, jejichž zvuk má vyhnat nečisté síly z domů a stavení. Zde je krátký přehled toho, co byste o Zeleném čtvrtku měli a neměli dělat:

  • Nepůjčujte peníze a nehádejte se. Celý rok se vám pak budou vyhýbat hádky a peníze si k vám najdou cestu samy.
  • Na zahradě zatřeste stromy už před rozedněním. Urodí se více ovoce.
  • Odpoledne pečte jidáše (sladké pečivo z kynutého těsta). Kdo snědl jidáše, měl být zdravý celý rok.

Velký pátek

Připomínáme si ukřižování Ježíše Krista. Z hlediska křesťanského je třeba držet půst. Ostatní zvyky jsou pohanské. Týká se to například pověře o otevírání pokladů ve skalám.

Bílá sobota

Věřící se postí a oplakávají Ježíše. Proč je tato sobota bílá? Vyjadřuje barvu roucha novokřtěnců, kteří bývali přijímání do společenství věřících právě v tento den (v předvečer Kristova zmrtvýchvstání). Bílá sobota je dnem, který znázorňuje také naději a očekávání. V tento den se bílilo a uklízelo, děti si připravovaly pomlázku a zdobila se vajíčka.

Boží hod

Přichází v neděli po Bílé sobotě. Jedná se o den, kdy vstal Ježíš z mrtvých. V tento den se pekly a světily velikonoční pokrmy (vajíčka, mazance, beránci). Proto si je do kostela nezapomeňte vzít s sebou! Kdo tento posvěcený pokrm snědl, ten se podle pověry neztratí.

Velikonoční pondělí

Ženy a dívky mají být v tento den vyšlahány čerstvými pruty, aby jim vydrželo mládí a zdraví po celý rok. Některé zdroje taktéž tvrdí, že se jednalo o jakýsi symbol oplodňovacího aktu.

Zdroje info:

https://radiozurnal.rozhlas.cz/modre-pondeli-sedive-utery-skareda-streda-poznejte-velikonocni-zvyky-den-po-dni-6207947

http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/

Foto: Pixabay

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!