Specialista na zahradní techniku Jiří Kortan: I v našich podmínkách lze dosáhnout na vysoce kvalitní trávník

Jiří Kortan

To pravé léto už je pomalu za rohem a jakýmsi evergreenem se stává sečení trávy. Pokud se vám daří mít krásný trávník a při starání se o něj se minimálně nadřete, patříte mezi ty šťastné. Mnohdy se lopotíme a chceme mít krásný anglický trávník, nicméně ve finále nám ke spokojenosti chybí hodně. My se v následujících řádcích zaměříme na různé tipy a triky pro sečení trávníku a stejně tak i na vhodnou zahradní techniku. Zeptám se specialisty na zahradní techniku, konkrétně na zahradní traktory, Jiřího Kortana, jenž působí ve společnosti Stanley Black and Decker mající své zastoupení v ČR a do jejíhož výrobního portfolia patří značky Cub Cadet, WOLF-Garten a MTD.

Anglický trávník v České republice. Přiznám se, že se mi tato myšlenka moc nelíbí. Stačí mi obyčejný trávník nevyžadující neustálé zavlažování. Jak to máte vy?

Popravdě odpovědět na tuto otázku není pro mě jednoduché. Je také otázkou, co si kdo představuje pod pojmem „anglický trávník“. Myslím, že ne každý si pod tímto pojmem nutně představuje tu nejvyšší možnou kvalitu trávníků, kterou známe třeba z fotbalových stadionů nebo z pěstěných zámeckých zahrad. Je také potřeba si uvědomit, že klima ve Velké Británii je mj. pro travnaté porosty mimořádně příznivé a je jedním z pozitivních faktorů vyhlášené kvality tamních trávních ploch. Navíc já osobně vnímám za poslední minimálně dvě dekády obrovský posun v přístupu k péči a ke snaze o zvýšení kvality travních ploch, a to především v privátním sektoru. Na jednu stranu je mnoho našich zákazníků, kteří mají dnes velmi vysoké nároky jak na sekací techniku, tak i na kvalitu travních směsí a hnojiv a těmto zákazníkům musíme být připravení poskytnout adekvátní vybavení jak v oblasti sekací techniky, tak v oblasti osiv a hnojiv. Na stranu druhou je zde velká část zákazníků, kteří preferují na svém pozemku řekněme méně náročný přístup. Nicméně i v tomto případě lze za předpokladu použití kvalitní techniky a dodržení určitých jednoduchých pravidel dosáhnout velmi dobré výsledky. Tato varianta je mě osobně velmi blízká. To znamená dosáhnout za použití vhodné a kvalitní sekací techniky a za využití správných postupů přiměřeně kvalitní, vzhledný a upravený travní porost. Osobně jsem přesvědčen, že to je možné.

Za nejčastější chybu při sečení trávy považují ztupené ostří u nožů sekačky. Myslíte si to samé, nebo byste našel ještě další chyby?

Určitě to je jedna z příčin, která velmi snižuje kvalitu sečení obecně. Tzn., že to nejenom snižuje kvalitu sekaného travního porostu, ale snižuje to třeba i schopnost sběru travní hmoty do koše. Důraz je potřeba klást i na pravidelné čištění tělesa sekačky, správné nastavení otáček motoru, zvolení vhodné pojezdové rychlosti nebo nastavení výšky sečení.

Tady mě dovolte se pozastavit a zdůraznit proč je optimální nastavení výšky sečení tak důležité. Obecné doporučení zní, že by se neměla odsekávat více jak 1/3 výšky travního porostu, a to jak při sběru, tak především když mulčujeme. Pokud se odsekává větší část, tak dochází k nutnosti menší pojezdové rychlosti, mnohdy k neúměrnému zatížení stroje, ale především dochází k zásadnímu oslabení travního porostu což má neblahý vliv na jeho vzhled a kondici. V některých případech to napomáhá i nadměrné tvorbě mechu. Doporučení tedy zní odsekávat menší část travního porostu a sekat častěji. Pochopitelně toto doporučení je proměnné z pohledu ročního a vegetačního období.

TrávníkTrávník: Foto Pixabay

Jak pečovat o trávník v parných letních dnech?

Mohli bychom samozřejmě stroze doporučit, že v tomto období je potřeba náležitě zavlažovat. Ale ne každý z nás má možnost závlahy. V tom případě o to více platí doporučení, o kterém jsme mluvili v předešlém bodě. Nesekat travní porost na příliš malou výšku, určitě ne méně jak cca 5-6 cm, ale spíše ještě vyšší. Osobně doporučuji i mulčování, kdy zbytky posekané travní hmoty udržují v travním porostu vláhu. Nicméně i toto má své limity a klasickou formu závlahy nám to bohužel zcela nenahradí.

Když jsem vybíral zahradní sekačku, řešil jsem vše hlavně podle plochy na sečení. Jaké další parametry jsou důležité?

Toto je jeden z důležitých parametrů, ale rozhodně není jediný. Vedle velikosti plochy je třeba brát v úvahu např. svahovitost pozemku, členitost pozemku, předpokládanou četnost sekání, to jestli se bude travní hmota sbírat do koše nebo se bude mulčovat, případně kdo se strojem bude pracovat. Čím dál více se zvažuje ale třeba i ergonomie obsluhy nebo design. Zapomínat by se nemělo při výběru také na samotnou kvalitu produktu, poskytnuté záruky, dostupnost náhradních dílů a především dostupnost servisu. Osobně doporučuji každému zákazníkovi předprodejní konzultaci se svým prodejcem zahradní techniky. Zvláště u větších strojů je dle mého názoru taková konzultace naprosto nezbytná.

Elektrická klasika, benzín, nebo aku sekačka?

Každá z těchto možností má své opodstatnění a primárně vždy vychází z individuálních potřeb daného zákazníka. Pro zákazníka s malou travní plochou a důrazem na nízké pořizovací náklady je elektrická sekačka stále optimální volbou, byť je v tomto segmentu dnes stále populárnější možnost použití aku techniky. Naopak pro zákazníka s rozlehlou zahradou je volba stroje se spalovacím motorem z technické podstaty věci stále ještě nutností. Ale jak jsme se již zmínili v předchozí otázce, tak při konzultaci s odborným prodejcem zahradní techniky by mělo na základě správné analýzy potřeb zákazníka padnout nejvhodnější či alternativní doporučení i v této věci formou ideálního řešení.

Co říkáte na robotické sekačky, na jaké zahrady patří?

Technologie robotického sekání se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjela a obecně lze říci, že se limity pro vhodnost použití robotických sekaček zásadně posunuly dopředu. Nicméně stále platí určitá technická omezení v rámci instalace robotických sekaček a ne každá zahrada je opravdu pro tuto technologii vhodná. Jedná se zejména o přílišnou členitost zahrady, stísněné či prostorem velmi omezené prostory, úzké a dlouhé travní pásy nebo terasovité uspořádání sekaného pozemku. Těch vlivů může být celá řada a je potřeba to konzultovat individuálně se svým odborným prodejcem. Na druhou stranu otevřené a ucelené travní plochy jsou naprosto ideální pro použití této technologie sekání. Závěrem ještě jedna zmínka. Dnešní značkové robotické sekačky si zcela bez problémů poradí i s velmi kvalitativně průměrným travním porostem. Není tedy pravdou, že jsou určeny pouze na vysoce kvalitní trávník.

Robotická sekačka

Robotická sekačka: Foto Pixabay

Od jak velké plochy má smysl pořízení zahradního traktoru?

Já osobně žádné pevné limity nastaveny nemám. Je to záležitost zcela individuální a vždy je potřeba vnímat nejenom technické možnosti či schopnosti v rámci nabídky strojů, ale především potřeby daného uživatele. Dnes není výjimkou použití zahradních traktorů i na relativně malých plochách o rozloze cca 1200-1500 m². Nejenom, že jsou v nabídce stroje, které mají nulový poloměr otáčení nebo ho mají velmi malý a nemají tím pádem žádný problém s provozem ve velmi stísněných prostorech, ale řada zákazníků preferuje jako zásadní parametr rychlost údržby své zahrady. A v tomto ohledu je zahradní traktor, řekněme pro představu, asi třikrát rychlejší na údržbu travnaté plochy než běžná rotační sekačka. Dle mého názoru a zkušeností je daleko důležitější zvolit vždy na tu kterou velikost plochy ten správný model zahradního traktoru nebo rideru. Pro informaci bych chtěl upřesnit, že mezi ridery patří právě i stroje s nulovým poloměrem otáčení a jsou velmi zajímavou alternativou ke klasickým zahradním traktorům. A dále pak si umět odpovědět na otázku co vše chci nebo můžu se zahradním traktorem dělat za činnosti. Na co vše ho můžu využít. Nabízí se třeba zimní využití při odklízení sněhu pomocí sněhové radlice nebo odvoz různého materiálu na připojeném vozíku. Stejně tak můžeme připojit za zahradní traktor další příslušenství jako třeba vyhrabovač staré trávy nebo provzdušňovač travního porostu. To vše se dá při vhodné volbě zahradního traktoru využít nejenom na větších plochách, ale i na menších zahradách. Na tomto místě mě dovolte se ještě podívat na vaši otázku z opačného úhlu pohledu.

Rád bych upozornit na častou chybu především při výběru vhodného stroje na velké nebo velmi rozlehlé zahrady. Tam se mnohdy stává, že zákazník vybere stroj, který je dimenzován ať již výkonově nebo konstrukčně na daleko menší plochy a poté logicky dochází v průběhu užívání k nadměrnému opotřebení a k zvýšeným servisním nákladům. V konečném důsledku to má za následek ztrátu důvěry ve výrobek samotný a vede k celkové nespokojenosti zákazníka. Zde bych opětovně velmi apeloval na potřebu kvalitní konzultace s odborným prodejcem zahradní techniky.

Na jaké parametry se při jeho vybírání soustředit?

Za ty nejdůležitější považuji záběr sečení, konfiguraci sečení, výkon a značku motoru, typ použité převodovky, zapínání sekačky, velikost sběrného koše, výbavu stroje, celkovou váhu stroje a poskytnutou záruku. Záběr sečení je primárně spojen s velikostí plochy. Obecně platí, že čím větší plocha, tak tím je vhodnější mít větší záběr. Nicméně někdy je limitujícím faktorem například průjezd ve stísněném prostoru nebo do místa uskladnění. Konfigurace sečení může být buď se sběrem do koše, se sběrem do koše a zadním nebo bočním výhozem, anebo jen boční výhoz bez sběru travní hmoty. Výkon motoru nám zásadním způsobem ovlivňuje nejenom schopnost sekání, ale u strojů se sběrem především kvalitu sběru. Krom výběru značky motoru je třeba zvolit i variantu jedno nebo dvouválcového motoru. Dvouválcový motor disponuje větší silou a je vhodný nejenom na větší plochy, ale i na náročnější práce. Třeba při práci v kopcovitém terénu. V tom případě bych doporučil vybrat motor i s tlakovým mazáním. Typ převodovky je velmi důležitý z hlediska komfortu obsluhy a v nabídce jsou buď převodovky hydrostatické (plynulé ovládání rychlosti pomocí nožního pedálu) nebo převodovky mechanické (ovládání ručním voličem). U tohoto typu je většinou nutné při změně rychlosti vždy zastavit a neposkytují takové pohodlí obsluhy jako převodovky hydrostatické. Zapínání sekačky je buď mechanické pomocí ruční páky nebo technicky daleko vyspělejší pomocí elektromagnetické spojky pouhým stiskem tlačítka na ovládacím panelu. Velikost koše je parametr, který ovlivňuje celkovou rychlost údržby. Menší koš znamená častější odvoz posečené trávy a tím prodlužuje celkový čas údržby. Ve výbavě stroje dnes můžeme nalézt řadu užitečných drobností jako je například akustická a světelná signalizace naplnění koše, tempomat, loketní opěrky nebo zásuvky na dobíjení mobilních telefonů. Při porovnání mezi jednotlivými produkty je také velmi důležitý parametr celkové váhy. Ten nám naznačuje (nikoli určuje) jeho materiálovou dimenzi a robustnost. Je to poměrně jednoduše porovnatelný údaj, kolik bylo použito materiálu na stavbu daného stroje. Nezapomínejme ani na moderní design, uživatelskou ergonomii obsluhy stroje a v neposlední řadě ani na poskytnutou záruku.

Jiří KortanRobotická sekačka: Foto se svolením Jiřího Kortana

Kde bych si měl stroj pořídit?

Všude tam kde se vám dostane adekvátní služby. A tím nemyslím jen prodeje samotného stroje, ale myslím tím komplexní služby. Mám tím na mysli předprodejní konzultaci, doporučení a výběr vhodného typu stroje, jeho fyzická ukázka na prodejně, sestavení stroje, předprodejní servis a seřízení, zaškolení obsluhy a případně nabídka možnosti závozu k zákazníkovi. Velký důraz doporučuji klást na servisní zajištění, a to ideálně co nejblíž

od místa použití. Zahradní traktor je investice na řadu let a nákup u autorizovaného a stabilního prodejce je dle mého názoru z tohoto pohledu zcela zásadní.

Děkuji za rozhovor

Zdroje info: Autentický rozhovor s osobností

Jiří Kortan: Náhledové foto se svolením Jiřího Kortana

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.