Sanace železobetonové konstrukce je mnohdy zapotřebí

Pojem sanace je v našich končinách spojován především s vysokou vlhkostí. V mnohých interiérech a také pochopitelně v exteriérech dochází k tomu, že všudypřítomná vlhkost narušuje statiku konkrétního domu anebo jen opěrné zdi či jiných stavebních konstrukcí. V případě interiéru se jedná především o nutnost sanace vlhkého zdiva za pomocí sanačních omítek a v exteriéru je nezbytná sanace železobetonové konstrukce. Právě na tuto sanaci se budeme v následujících řádcích soustředit.

Příprava na sanaci mostní konstrukce

Sanace mostní konstrukce

Rozdělení sanace železobetonových konstrukcí

Důležité je samozřejmě zejména osvětlení samotného pojmu sanace železobetonových konstrukcí. Jedná se tedy o znovuuvedení konkrétní železobetonové konstrukce do původního stavu po zasažení nadměrnou vlhkostí, působení solí nebo jinými vlivy počasí anebo činnosti člověka. Sanaci tohoto typu lze rozčlenit do dvou kategorií. Tu první tvoří sanace trhlin a dilatací a tu druhou komplexně prováděná plošná sanace železobetonových konstrukcí.

Dokončená sanace mostní konstrukce

Sanace mostní konstrukce dokončení

Co je sanace trhlin a dilatací?

Pokud je zapotřebí utěsnění trhlin v ploše konkrétní konstrukce, pak je ideální sanace trhlin a dilatací. Poté, co dojde k diagnostice konkrétní trhliny, je použita přesná metoda, jež zamezí další degradaci železobetonové konstrukce. Nejčastěji se používají k sanaci železobetonové konstrukce polyuretanové injektáže anebo injektáže za pomocí akrylátových gelů. Díky nim dojde k zamezení průniku vody do konstrukce.

Plošná sanace železobetonové konstrukce

Jestliže dojde k masivnějšímu poškození železobetonové konstrukce vodu anebo působením mrazu, pak je optimální volbou plošná sanace železobetonové konstrukce. Díky reprofilaci, tedy použití speciálního typu cementové malty, dochází k výměně poškozených součástí železobetonových konstrukcí a k celkové revitalizaci. Pokud potřebujete sanaci železobetonových konstrukcí, můžete se obrátit na společnost Complet San. Obrázky práce této společnosti jsou ostatně součástí tohoto článku.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.