Řez okrasných stromů

Mnoho okrasných stromů snese řez. Ale víte jak na takový správný řez, a to nejen u okrasných jehličnanů?

Řez je běžnou zahradnickou prací a má několik variant, které se liší na základě účelu řezu. Bohužel i zde platí zásadní pravidlo – špatný řez může stromu nejen ublížit, ba pro něj dokonce může znamenat záhubu. Pokud si tedy myslíte, že to nezvládnete, zavolejte si raději na pomoc odborníka.

Řez stromů

Jak tedy na řez okrasných stromů?

Řez jako takový se provádí za jediným účelem, a tím je založení koruny stromu. Sazenice se proto nechávají normálnímu vývoji. Výhonky je dobré zkracovat těsně nad pupenem, a to ještě pouze u těch druhů stromů, které mají velkou dřeň a ponechávají čípek. Co by nemělo být stejné je směr koncových pupenů sousedních výhonů.

Pokud chcete zkracovat vidlicovitě postavené výhony, je dobré to udělat tak, že jeden z nich je znatelně delší. Pokud vám to nevyhovuje, je tu ještě varianta jeden z takovýchto dvou výhonů odstranit.

V následujících letech se většina okrasných stromů již neřeže. Ale je velmi důležité si za 1-2 roky po výsadbě vzpomenout provést takzvaný opravný řez. Základní rozvětvení můžete usměrnit tím, že odstraníte některé zahušťující, a hlavně překrývající se výhony. Ty totiž bývají většinou hlavní příčinou rozlomení korun starších stromů.

V některých případech je zapotřebí korunu prosvětlit, a to obzvlášť u starších stromů. Většinou se to provádí tak, že se odstraňují větve, které rostou směrem dovnitř koruny stromu, různě se kříží  nebo rostou ve stejném směru s další větví.  Zvýšenou pozornost si vyžadují tvarové druhy. Zvláště kulovité tvary se vyznačují velkou hustotou, a proto se osvědčilo občas je prosvětlit.

Kdy je vhodná doba na řez?

Řez je nejlépe provádět koncem léta (řekněme na přelomu července a srpna), což znamená na konci druhé růstové periody. Zásadou je, že plánujete řez provádět častěji, pak je dobré si jako druhé období zvolit čas, kdy končí jarní růst. Tomu nejlépe vyhovuje termín v druhé polovině května.

Bývá zvykem, že po řezu v tomto jarním období bývají nové přírůstky silnější. Pokud však chcete strom ještě více tvarovat, je k dosažení krásného vzhledu zapotřebí provést ještě jeden řez. A ten je dobré provádět zhruba v době mezi výše zmíněnými termíny.

Zjistěte více o okrasných stromech >>

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.