Povodňová mapa ovlivňuje výši pojistného – do jaké oblasti patří vaše nemovitost?

Povodně

Povodně jsou v Česku velmi rizikovým přírodním živlem, vyplatí se proto sjednat si pojištění domácnosti pro tyto případy. Území České republiky je rozděleno do čtyř oblastí, podle toho se pak odvíjí cena pojistného a ochota pojišťovny uzavřít smlouvu. Hodí se proto znát, v jaké zóně se nachází vaše nemovitost.

Čtyři povodňové zóny

ČR je rozdělena do čtyř rizikových zón podle toho, jaké je v nich riziko záplav či povodní. Jedná se o důležitý údaj pro pojišťovny, jelikož se od nich odvíjí náležitosti pojistné smlouvy.

  • povodňová zóna – riziko je zde pouze minimální,
  • povodňová zóna – riziko je nízké,
  • povodňová zóna – střední až vysoké riziko,
  • povodňová zóna – velmi vysoké riziko.

Povodňová zóna se odvíjí od měření z minulosti, ovlivňuje ji také povaha terénu a vlastnosti blízkých toků. Již od třetí povodňové zóny je třeba počítat s tím, že pojišťovna může výrazně navýšit pojistné, či nemovitost vůbec nepojistit. Pojištění nemovitosti proti povodniPojištění nemovitosti proti povodni tak může být v některých oblastech problémové.

Povodňová mapa a záplavová území

Povodňová mapa byla vytvořena Českou asociací pojišťoven (ČAP) a slouží k výpočtu pojistného. To se vám může hodit při nákupu nové nemovitosti, kterou chcete pojistit. Na internetových stránkách ČAP můžete během chvíle zjistit, do jaké zóny daná lokalita patří. Ve čtvrté povodňové zóně bývají nemovitosti většinou nepojistitelné, což je značnou komplikací.

Existují také záplavová území, která jsou určena zákonem a hrozí na nich zaplavení vodou. Jsou navrhovány správcem vodního toku na místní vodoprávní úřad. Závisí na průtoku, odtoku a také modelování proudění. Informace o záplavových oblastech můžete najít v informačním systému veřejné správy POVIS. Záplava se od povodně liší – jedná se o mimořádnou událost, která může vzniknout vlivem srážek či táním sněhu. Vhodná pojistka vás ochrání právě v případech, kdy dojde k zaplavení vaší zahradyzahrady  a domu.

Pojištění

U většiny pojišťoven si můžete sjednat pojištění domácnosti a nemovitosti, které vás ochrání při povodních a záplavách. Vždy je třeba dbát detailů pojistné smlouvy a jejích podmínek, v některých případech totiž pojistka nejenže chrání nemovitost, ale také vybavení domácnostivybavení domácnosti . Hodí se proto kombinovat pojištění nemovitostipojištění nemovitosti  i domácnosti, aby vám v případě povodně či záplav nevznikla velká škoda na majetku. Vždy je však dobré se nejprve podívat na povodňovou mapu, zda budou vůbec pojišťovny ochotné vaši nemovitost pojistit.

Na našem území nejsou povodně a záplavy tak neobvyklé, zajímat se tedy o pojištění nemovitosti a domácnosti je důležité. Uzavřením pojistky si ušetříte řadu starostí v případě, že se v místě vašeho bydliště objeví povodně či záplavy.

Náhledové foto: AC Rider / Shutterstock.com

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.