Permakultura: Zahradničení v souladu s přírodou

Když se vydáme do přírody, často žasneme nad harmonií, která kolem nás vládne. Každá rostlina, živočich i houba zde má své místo a účel a jediný spadlý lístek nepřijde nazmar. Oproti tomu půda obdělávána člověkem často připomíná vyprahlou poušť, na které se rostlinám daří jen za vydatné podpory pesticidů a syntetických hnojiv. Přitom tomu tak nemusí být. V následujících řádcích vás seznámíme s nevýhodami konvenčního zahradničení a naučíme vás, jak dodržování permakulturních principů může i z vaší zahrady udělat malý ráj na Zemi.

Proč naše zahrady strádají?

Podívejme se, jak se naše zahrady, parky i pole liší od přirozené krajiny. Příroda se neobtěžuje s oráním ani přesnou výsadbou do řádku a nenajdete zde holou půdu ani velké lány stejných rostlin, a přesto se zde rostlinám skvěle daří. Proč se tedy při péči o rostliny pravidelně uchylujeme k technikám, které v přírodě nevidíme? Zemědělské techniky, jako je orba, monokulturní výsev a používání chemických hnojiv i pesticidů, byly lidmi vyvinuty za prostým účelem, a to za každou cenu získat z půdy co největší úrodu.

Kupříkladu zoráním půdy nejenže vymýtíme plevel, ale také urychlíme práci mikroorganismů, které rozkládají organickou hmotu v půdě na živiny pro rostliny. To je jistě skvělé v krátkodobém horizontu, bohužel dlouhodobé obdělávání půdu vyčerpává (mikrobi spotřebují potravu a vymírají) a ta se po čase stává neúrodnou a snáze podléhá erozi. Zemědělcům i zahradníkům nezbývá než dodat rostlinám živiny pomocí minerálních hnojiv, což dále narušuje přirozený koloběh živin v přírodě. Pěstovaní jednoho druhu plodiny na velké ploše pak zvyšuje riziko napadení rostlin škůdci a nemocemi, což vede k dalšímu používání chemikálií ve formě pesticidů, které problém dále prohlubují.

Všechny z výše zmíněných zemědělských technik byly vyvinuty za účelem vyřešit některý z palčivých problémů, které pěstitele provázejí odnepaměti. Nicméně nadměrné využívání nebo nepromyšlené kombinování vede k ekologickým škodám, které dnes můžeme pozorovat po celém světě. Permakulturní zahradničení se jako alternativa k výše zmíněnému řídí jednoduchým pravidlem: „Nechte pracovat přírodu.“

Permakultura a ekologické zahradničení

Pojem permakultura zavedl v 70. letech minulého století australský přírodovědec Bill Mollison. Jeho cílem bylo vyvinout soubor metod, podle kterých by lidé mohli žít v souznění s přírodou a vytvářet kolem sebe udržitelné a zdravé ekosystémy. Vizí Mollisona a řady jeho následovníku je společnost, která zachází s přírodními zdroji na základě etických hodnot.

Péče o Zemi: Lidé by měli pečovat o živé ekosystémy na Zemi tak, aby se mohl udržet a rozmnožovat.

Péče o lidi: Lidé by měli mít přístup k přírodním zdrojům zajišťující jejich přežití.

Stanovení hranic spotřeby: Rozumnou redistribucí můžeme vyčlenit zdroje na podporu výše zmíněných principů.

Co ale znamená permakultura pro domácí zahrádkáře? Ať už jde o zahrádkáře nebo komerční pěstitele, vyznavači permakultury a ekologického zemědělství obecně věří, že čím méně zasahujeme do přirozeného chodu přírody, tím lépe. Je to proto, že zdravý a pestrý ekosystém má obrovskou schopnost samoregulace. Šikovný a zkušený zahradník vnímá svoji zahradu jako celek a zasahujte jen tehdy, když je to nezbytně nutné.

Pokud se ve své zahradě chcete začít řídit zásadami permakulturního designu, dodržujte tato pravidla:

  1. Přivítejte rozmanitost: Napodobujte přírodní ekosystémy a pěstujte na zahradě rozmanité druhy rostlin. Zahradu by měla tvořit směs rostlin, keřů a stromů, které se vzájemně doplňují.
  2. Nenarušujte zbytečně půdu: Rýč používejte jen v nejnutnějších případech. Po sklizni obnovte vitalitu půdy mulčováním či výsadbou bobovitých rostlin, které dokážou zachytávat vzdušný dusík.
  3. Žádné chemikálie: Vyhněte se používání minerálních hnojiv a pesticidů. V případě potřeby využijte organická hnojiva a pesticidy přírodního původu.
  4. Pracujte s obnovitelnými zdroji: Efektivně využívejte dostupnou energii ze slunce, větru, vody i půdy. Kompostujte, zachycujte dešťovou vodu a pro pohánění zavlažovacích systémů používejte solární panely.
  5. Pozorujte a učte se: Permakulturní zahradničení spočívá ve velké míře v pečlivém pozorování a získávání znalostí nejen o vaší zahradě, ale i o přirozených ekosystémech.

Zaujala vás představa permakulturní zahrady a chcete se dozvědět více? Neváhejte a navštivte náš blog.

Náhledové foto: growmarket.cz

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.