Pálení listí na podzim si dobře rozmyslete. Může přijít solidní pokuta

Pálení listí

Pomalu se blíží zima a na zahradě je zapotřebí pořádně uklidit. O tomto faktu nelze diskutovat. Podzim je ostatně obdobím, ke kterému úklid jako takový patří a není možné jej opomínat. Na mnohých zahradách se nachází doslova závěje listí. Máte-li na zahradě ovocné stromy nebo listnaté keře, nelze se tomu vůbec divit. Zbavit se listí není vůbec jednoduché. Většinu z nás napadne listí spálit, nicméně i tento proces má svá rizika a hranice. Pojďme se na ně podívat mnohem podrobněji.

Porušujete pálením listí zákon?

Máme-li se řídit pouze zákonem o odpadech, pak stoprocentně. V jeho znění totiž najdeme, že biologicky rozložitelný odpad nesmí být spalován. Je fakticky jedno, zdali k jeho spalování dojde na veřejných prostranstvích nebo v zahradách a na soukromých pozemcích. Jinak ale stanovuje konkrétní podmínky pro spalování biologického odpadu příslušná obec v rámci obecně závazných nařízení.  

Co všechno zakazuje zákon pálit?

Konkrétně se jedná o zákon č. 79/2015 Z.z. a označen je jako Zákon o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů. Ten říká, že se nesmí biologicky rozložitelný odpad likvidovat jinak než uložením do sběrných nádob nebo kompostováním.

Pálení listíFoto: Pixabay

Kam tedy se spadaným listím a biologickým odpadem?

Obec musí zajistit dostatek zmíněných nádob a také vynaložit prostředky pro kompostéry pro občany. To ostatně spousta obcí činí. Takové větší větve ze stromů je ale třeba nadrtit, což je další výdej prostředků a ve finále i energie ze strany majitele pozemku.

Proč by se nemělo listí a větve pálit?

Důvodů by se pochopitelně našlo hned několik, nicméně tím nejznámějším je vznik zplodin typu oxidu uhelnatého, oxidu dusnatého a jiných látek. Tyto syntetické látky mají neblahý vliv na zdraví člověka a samozřejmě také ekosystém. Zapomenout nelze ale ani na zvýšení riziko požáru. Traviny hoří velmi rychle a požár může mít nedozírné následky.

Jaké pokuty hrozí?

Budete-li listí a jiných biologicky rozložitelný odpad likvidovat nezákonně, mohou vás potkat vysoké pokuty. Udělena může být pokuta až ve výši 6 000 korun, v případě právnických osob klidně i 500 000 korun. Jestliže způsobíte požár, bavíme se o mnohem vyšších částkách.

Zdroje info : zakonyprolidi.cz, prima-receptar.cz, ireceptar.cz

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.