Neem

Neem oil: silný organický pesticid

Neem je lidový název pro strom, který se jmenuje Zederach indický, latinsky Azadirachta Indica. Právě v semenech tohoto stromu se nachází olej, označovaný jako přirozeně se vyskytující pesticid. Má žlutohnědou barvu, hořkou chuť a vůni česneku (někteří jej přirovnávají také k síře). Již stovky let se tento olej používá k likvidaci škůdců a chorob. Neem oil (pod tímto názvem můžete produkt zakoupit i u nás) je součástí mnohých produktů, mezi které patří zubní pasta, kosmetika, mýdla a šampony pro domácí zvířata.

Co je neem oil?

Neem oil, nebo také neem olej či nimbový olej je směsí složek. Nejaktivnější složkou pro odpuzování a hubení hmyzu je azadirachtin. Ten může být extrahován z neem oleje. Část zbývající se nazývá vyčištěný hydrofobní neem oil. Neem oil a některé jeho složky se používají ve více než 100 pesticidních produktech. Používají se na širokou škálu plodin a okrasných rostlin pro hubení hmyzu. Můžete jej koupit ve formě granulí, prášku nebo tekutých koncentrátů.

Neem strom

Neem: Zdroj obrázku Pixabay.com

Jak neem oil funguje?

Tento olej se skládá z několika komponentů. Již zmiňovaný azadirachtin působí jako odpuzující prostředek. Rovněž narušuje hormonální systémy hmyzu, což ztěžuje hmyzu růst a snášet vejce. Ostatní složky oleje ničí hmyz tím, že brání jejich schopnosti živit se. Přesná role každého komponentu však není známa.

Je neem oil nebezpečný pro lidi?

Pokud dojde ke kontaktu s kůží, očima nebo dokonce ke zkonzumování či vdechnutí, může vzniknout problém. Neem oil je velice účinnou látkou, u jejíž aplikace se vyžaduje ochranných pomůcek, jako jsou rukavice či ochranný oděv. Při přímém kontaktu dochází k podráždění kůže, sliznic nebo žaludku. Proto je třeba při aplikaci dodržovat pokyny uvedené na obalu a po kontaktu s neem oil si pečlivě umyjte ruce.

Neem oil a životní prostředí

Azadirachtin, hlavní složka neem oil, se rychle rozkládá. Mikroby a světlo rozkládají pesticidy v půdě, vodě a na rostlinách. Poločas rozpadu azadirachtinu v půdě se pohybuje od 3 do 44 dnů. Ve vodě je poločas rozpadu od 48 minut do 4 dnů. Rychle se také rozkládá na listech rostlin; poločas je 1 – 2,5 dne. Zbývající složky neem oil jsou ve většině půdních a vodních prostředí rozloženy mikroby. Pro ptáky, savce, včely a rostliny je neem oil netoxický. Mírně toxický je však pro ryby a jiné vodní organismy.

Neem: Zdroj náhledového obrázku Pixabay.com

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *