Kůrovce ubylo: Postupné zotavování lesů je patrné

Kůrovec

Stav rekonvalescence u lesů je tady. Lesy Mendelovy univerzity v Brně na sever od moravské metropole se po velkých potížích s kůrovcem a suchem dostávají do mnohem lepšího stavu. Děje se tak nejen díky péči o lesní porost, ale také díky aktuálnímu průběhu počasí. Vždyť v posledních dvou letech jsou teploty nadprůměrné a příznivé z hlediska množství srážek. I díky němu dochází k nižšímu napadání stromů kůrovcem.

Pouze dvě generace kůrovce v letošním roce

Lumír Dobrovolný, vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP Křtiny, uvedl následující. „Díky chladnějšímu počasí letos očekáváme dvě generace kůrovce, což je polovina situace z minulých let. Zatímco v minulém roce touto dobu činil podíl nahodilé, tedy hlavně kůrovcové těžby, okolo 90 % z celkového objemu, letos je to zhruba 60 %.“

Postižení si ale stromy ponesou dlouho

Přesto je zapotřebí říct, že postižení bude na stromech patrné ještě dlouho.

 „Poznamenány suchem jsou také listnáče, které je třeba odtěžit i kvůli bezpečnosti návštěvníků lesů. Postupně však již najíždíme do klasických především výchovných, těžeb, které jsme kvůli kůrovci museli odsunout, ale pro budoucí stabilitu i kvalitu lesa je jejich provedení nyní rozhodující,“ uvedl Dobrovolný.

Les

Foto: Pixabay

Důležité zalesňování

S těžbou nepochybně souvisí také opětovné zalesňování. Na jaře došlo k vysazení celkem 350 000 stromů. Jejich vitalita je nadprůměrná. Dobrovolný se vyjádřil v tomto ohledu takto. „Les však roste třeba stovku let a byli bychom špatní hospodáři, kdybychom se teď chlácholili, že je vše v normálu. Aktivně reagujeme na klimatické modely a vědecké studie, ukazující na bohužel nepříznivý vývoj v budoucnu. V rámci naší provozní koncepce, zaměřené na pěstování druhově i věkově pestrých lesů, provádíme hospodářská opatření adaptující lesy na očekávané klimatické výkyvy.“

Důležité duby

Ty jsou doslova strategické. „V minulém roce byla unikátně silná semenná úroda dubu zimního, čehož chceme v obnově lesů přirozeným zmlazením náležitě využít. Chystáme se také na podzimní zalesnění a pokračovat tak v zakládání pestrých lesů,“ uvedl Dobrovolný.

Kompletní změna tuzemského lesnictví

Je to tak, kůrovcová kalamita byla v tomto ohledu velmi specifická. Dojde k takzvanému rodinnému uspořádání stromů. Lesní monokultury se stanou minulostí. Stromy se budou pěstovat v různých věkových fázích. V lese často najdeme jak nejstarší, tak i nejmladší členy rodiny.

Zdroj info: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2731676

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.