Jmelí ve světle bájí a mýtů

Vánoce se blíží a s nimi samozřejmě také nejrůznější zvyky a tradice. Právě díky nim si můžeme dokonale užívat onu skvělou atmosféru, jež stojí za to. Mezi tradiční rostliny spojené právě s Vánoci se řadí bezesporu jmelí. Právě ono je spjaté s mnoha různými bájemi a mýty, na které se vyplatí zacílit. Například podle tradiční legendy představovalo jmelí dříve strom, z něhož pocházelo dřevo určené k výrobě kříže, na němž byl ukřižován Ježíš. Tento strom následně hanbou zcela seschl a proměnil se v rostlinu, která dokáže zahrnout dobrem všechny lidi, již pod ní projdou. To ale není jediná pověra…

V starověku bylo jmelí považováno za protijed

Tato věčně zelená rostlina byla považována ve starověkém Řecku za posvátnou a měla podle nich magické účinky. Řekové si mysleli, že se jedná o účinný protijed. Už tehdy se zavěšovalo nad vchody do objektů, aby odhánělo zlé duchy. Lidé také nosily nejrůznější amulety a náramky, které byly vyřezané právě ze jmelí. Kněží si o jmelí mysleli, že přináší odvahu, zdraví, štěstí a plodnost. Dokonce bylo označováno jako zlatá ratolest. Větvička jmelí po utržení po několika měsících skutečně získává zlatavou barvu. 

Jmelí bíléFoto: Pixabay

Zbraň Keltů proti neplodnosti

Zajímavým zdrojem informací týkajících se jmelí je také dílo Naturalis historia sepsané Pliniem. Právě tady se dozvídáme, že šestý den v měsíci právě jmelím léčili druidové v keltské společnosti neplodnost. Z posvátného dubu se osekávalo jmelí a zachytávalo do bílého pláště. Následně se obětovali dva bílí volové. Jmelí se pak sbíralo a mělo vyléčit zmiňovanou neplodnost.

Jmelí

Foto: Pixabay

Co vlastně jmelí symbolizuje?

Především maximální pohodu a mír. Štěstí by mělo přijít kompletně do celého domu. Je to přitom půl století zpět, kdy u nás jmelí příliš mnoho lidí neznalo. V Anglii jde ale o tradiční rostlinu, již znali odnepaměti. Staří Galové ji skutečně uctívali a mnohdy neléčilo jenom neplodnost. Jinak v době starodávných římských saturnálií šlo o dekoraci, pod níž se tradičně líbalo. Měly se tak urovnat veškeré spory mezi partnery.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.