Jak na jarní postřik ovocných stromů

Postřik ovocných stromů

Jarní postřiky proti chorobám ovocných stromů jsou velmi důležité, jelikož dokážou efektivně ochránit ovocné stromy od nákazy nějakou nepříjemnou chorobou, která by mohla dokonce růst stromu znemožnit. My se podíváme na jednotlivé choroby ovocných stromů na postřiky, které by na ně měly dokonale platit. Pojďme tedy na jednotlivé nejznámější choroby.

Jarní postřik proti strupovitosti jabloní a hrušní

Strupovitost jabloní a hrušní se řadí mezi houbovité choroby, které poškozují listy, květy a v neposlední řadě také plody. Ty jsou strupovité, praskají a dochází i k jejich deformaci. První postřik by měl přijít v době rašení a použít lze hned několik nejrůznějších přípravků. Jmenovat bychom z nich mohli například Baycor 25 WP, Mythos 30SC, Topas 100 EC nebo Novozir MN 80. Výbornou volbou je také Clarinet 20 SC.

Eliminujte rzivost hrušně

Velmi nepříjemná je i rzivost hrušní. Nejčastěji napadá kolonie stromů nacházejících se v sadech. Na rubu listů jsou při napadení patrné bradavice a výstupky. Plody se díky působení rzivosti deformují, zmenšují a padají. Často hnijí, takže užitek z nich není žádný. Chemické postřiky bohužel tuto chorobu zcela neeliminují. Mezi nejznámější přípravky patří  Baycor 25 WP, který se využívá v době před rozkvětem a těsně po něm. Mnohdy se v blízkosti hrušní nacházejí jalovce, jež jsou náchylnější k tomuto onemocnění. Ty je pak třeba vykácet.

Nebezpečná monilinová hniloba

Za doslova devastující je považována také monilinová hniloba. V ohrožení jsou především peckovice typu meruněk, broskví, slív anebo višní. Na napadení jsou typické hlavně hnědé tečky na slupkách plodů. Následně se z hnědých skvrn vyvíjejí bílé polštářky. Takovéto plody bohužel zůstávají na stromech a je třeba je likvidovat. Z postřiků se nejčastěji uplatňují  Rovral 50 WP nebo Horizon 250 EW.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.