Jak na hnojení ovocných stromů

Hnojení stromu

Každý strom potřebuje ke svému kvalitnímu růstu dostatečné množství potřebných živin. Ty samozřejmě získávají z okolní půdy, kterou časem logicky značně vyčerpají. Bude tedy nezbytné půdnímu podkladu tyto živiny opět dodat a zajistit kvalitní růst i úrodu v následující sezoně. Stromy si zkrátka zaslouží i třikrát do roka kvalitní přihnojení. My se budeme věnovat tomu podzimnímu, kdy lze volit hned několik hnojiv. Právě na ně se zaměříme. Jestliže zvolíte klasické granulované hnojivo, stačí hnojit pouze povrchově, tradiční organická hnojiva je vhodné lehce zarýt v blízkém okolí stromu. Jen je nedávejte až ke kmeni. Čím tedy hnojit?

Hnojení a zarytí

Základní hnojiva pro ovocné stromy

Ovocné stromy se standardně hnojí organickými a minerálními hnojivy. Optimální je v mnohých případech organická hnojiva doplňovat právě minerálními, zejména těmi, které obsahují dostatek draslíku a fosforu. Jestliže hnojíte dusíkatými hnojivy, je vhodnější spíše jarní období, učit tak lze při přerývání a kypření půdního podkladu.

Nejznámější organická hnojiva pro ovocné stromy

Organických hnojiv je celá řada. Tím úplně nejlepším pro ovocné stromy je pochopitelně chlévská mrva. Účinkuje totiž velmi dlouhou dobu. Obecně logicky platí, že čím je strom vzrostlejší, tím by jí k němu mělo přijít více. Podobně jako chlévská mrva působí na ovocné stromy také kompost. Jestliže se rozhodnete pro kombinaci obojího, nejlepším obdobím bude právě podzim. Můžete se do toho tedy s chutí pustit. Vysoký obsah živin má drůbeží trus. Určitě se nebojte ani tohoto hnojiva. Na rozdíl od předchozích účinkuje velmi rychle. Není od věci rozředit ho vodou. Jinak je fajn i zelené hnojení. Zasejete fakticky jakoukoli zelenou plodinu, která se následně zaryje do půdy.

Zarytí hnoje u stromu

Minerální hnojiva

Tento druh hnojiv se vyznačuje především obsahem přirozených solí a také minerálních sloučenin. Obecně se nejčastěji používají fosforečná dusíkatá a draselná hnojiva. Z fosforečných se často prosazují superfosfát, fosforit či sylvit. Mezi dusíkatá se řadí ledek sodný, dusíkaté vápno a síran amonný. Draselným hnojivem je třeba popel ze dřeva.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.