Co jsou epifyty? Jsou vám bližší, než si myslíte

Epifyty

Co si představit pod pojmem epifyty? Někteří lidé je považují za parazity, protože ke svému růstu potřebují jiné rostliny. Ty jim ale neslouží jako zdroj obživy, nýbrž pouze jako jakýsi stojan nebo podpěra, kterou potřebují ke svému růstu. Někdy epifyty označujeme také jako aerofyty, typicky se jedná o některé druhy lišejníků či dokonce orchidejí. Nejsou to parazity, rostlina, na které rostou, není využívána z hlediska získávání živin. Této rostlině (obvykle se jedná o strom) epifyty nijak neškodí, pouze na ní rostou.

Získávání živin

Na rozdíl od ostatních rostlin epifyty neberou své živiny a vodu z půdy nebo z kontaktu ze zemí. Jejich těla jsou uzpůsobena tak, že absorbují vše, co potřebují ze vzduchu. Může se to dít prostřednictvím kořenů nebo specifických stonků, které jsou schopny uchovávat vodu. Mezi epifyty se řadí celá spousta rostlin, včetně kapradin, lišejníků, mechů, řas, jaterníků a dalších. Epifyty se přirozeně vyskytují v tropických oblastech. U nás ale některé druhy můžeme zakoupit v podobě pokojových květin.

PhalaenopsisFoto: Pixabay

Význam epifytů

Ačkoli by se mohlo zdát, že epifyty jsou rostliny bezvýznamné, ve skutečnosti mají velmi důležitý úkol. A to zejména ve vlhkých tropických lesích, kde je můžeme běžně najít. Zbytky epifytů se začnou na „hostitelské“ rostlině rozkládat a mohou v konečném důsledku obohatit půdu. Navíc tyto specifické rostliny poskytují domov pro spoustu druhů hub, bakterií a bezobratlých živočichů. Listy epifytů z čeledi Bromeliaceae, akumulují vodu, která může být domovem pro bezobratlé živočichy. Celé rostliny se pak mohou stát potravou pro ptáky nebo třeba kolibříky.

Typy epifytů podle toho, kde žijí

Pokud bychom rozlišovali epifyty na základě toho, kde je můžeme v přírodě najít, mohli bychom získat celkem tři skupiny. První skupinu tvoří kortikální epifyty. Ty se přichycují na praskliny v kůře stromů. Existují ale také epifyty, které rostou na listech rostlin. Ty tvoří druhou skupinu. Třetí skupinou jsou detritové epifyty, které můžeme najít tam, kde se nachází detritus (odumřelá organická hmota živočišného nebo rostlinného původu).

Typy epifytů podle druhu přilnutí

Epifyty lze rozlišovat také na základě toho, jak jsou na jiných rostlinách uchyceny. Hemiepifyty čili polovýrůstky jsou takové rostliny, které během svého života nemají žádný kontakt se zemí. Nepotřebují ho. Poté existují podmíněné epifyty, které rostou tam, de se hromadí detritus, svým původem ale nepatří přirozeně mezi epifyty.

Zdroj: https://fajnyogrod.pl/porady/epifity-opis-wystepowanie-zdjecia-ciekawostki/

Náhledové foto: Pixabay

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!