4 nejčastější situace, kdy se zbavíme stromu přes kořeny

Kořeny stromů

Stromy jsou nepostradatelnou součástí naší přírody a naší planety. Poskytují nám kyslík, čistí vzduch a přispívají k estetickému vzhledu našeho okolí. Je proto důležité zacházet s nimi s respektem a péčí. Bohužel existuje několik způsobů, jak může dojít k poškození nebo dokonce zničení stromu, a jedním z nich je zásah do kořenů. Jak se to může stát a jak tomu předejít?

Špatné způsoby, jak poškodit kořeny stromu

1. Zemní práce a kopání

Jedním z nejběžnějších způsobů, jak poškodit stromové kořeny, je neopatrné kopání a zemní práce v okolí stromu. Při stavbě, údržbě nebo zahradnických pracích je důležité dbát na to, aby nedošlo k poškození kořenů stromu. Přímý kontakt s kořeny může poškodit jejich strukturu a zabránit stromu v příjmu potřebných živin.

2. Bezohledná výstavba

Při výstavbě nových budov nebo jiných staveb v blízkosti stromů je nutné důkladně zvážit jejich vliv na kořeny. Nedostatečná izolace nebo poškození kořenového systému mohou způsobit postupné oslabení stromu a jeho následné uhynutí.

3. Odvodňování

Nedostatečný přístup k vodě může být pro stromy velkým problémem. Pokud strom nemá dostatek vody kvůli odvodňování v okolí, jeho kořeny mohou začít usychat. To může vést k oslabení stromu a jeho snazšímu poškození.

4. Chemické látky

Používání nebezpečných chemických látek v okolí stromu může způsobit vážné poškození kořenů a celého stromu. Chemikálie mohou proniknout do půdy a otrávit kořeny, což může způsobit vážné zdravotní problémy stromu.

Jak předejít poškození kořenů stromu?

Abychom zabránili poškození stromů přes jejich kořeny, je důležité dodržovat několik zásad:

  1. Plánování: Při jakýchkoli zemních pracích nebo stavebních projektech je nutné zohlednit polohu stromů a kořenů. Měli bychom plánovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
  2. Ochrana kořenů: Při výstavbě nebo zahradnických pracích je vhodné chránit kořeny stromu pomocí speciálních bariér.
  3. Odborná péče: Pokud máte strom v blízkosti stavebního místa, konzultujte s arboristou, který vám poradí, jak se postarat o kořeny stromu.
  4. Řádná hydratace: Zajistěte, aby strom měl dostatek vody, zejména v období sucha.
  5. Ochrana před chemickými látkami: Nepoužívejte nebezpečné chemické látky v blízkosti stromů. Vždy dbáme na bezpečnost prostředí.

Zničení stromu přes jeho kořeny je tragickým důsledkem nedbalosti a nedostatečné péče. Abychom zachovali krásu naší přírody a zdraví planety, měli bychom jednat s ohledem na stromy a jejich kořeny. Každý strom má svůj význam, a péče o něj je naší společnou povinností.

Náhledové foto: Unsplash

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.