Základní pravidla pro kompostování

Kompost

Zdá se, že se každý obává o životní prostředí a snaží se snížit svou „uhlíkovou stopu“. Doufáme, že tento trend bude pokračovat. Kompostování je jedním ze způsobů, jak snižovat množství produkovaných odpadků. Probíhá mnoho let. Kompostování je skvělý způsob, jak udržet biodegradabilitu ze skládky a využít vzniklý materiál v zahradě. Níže uvádíme základní pravidla pro dosažení kvalitního kompostu.

Vrstvěte

Nejlepší způsob, jak začít svou hromadu kompostu, je vytvořit si koš, do kterého budete svůj kompost ukládat. Dobrým začátkem kompostu je posekaná tráva a opadané vysušené listy.

Otáčejte

Kompostovou hromadu nestačí založit a nechat ležet. Pravidelně ji budete muset otáčet, abyste se vyhnuli hnilobě a zápachu. Navíc provzdušnění hromady urychlí rozklad.

Přidejte vodu

Přidáním vody můžete také urychlit proces rozkladu. Avšak nedávejte příliš velké množství vody. Vodu přidávejte jen tehdy, pokud několik dní nepršelo.

Nepřidávejte živočišné produkty

Zbytky masa nebo mléčných výrobků do kompostu rozhodně nepatří. Stejně tak trus všežravců a masožravců (naopak králičí trus je žádoucí).

Založte více než jednu hromadu kompostu

Vzhledem k tomu, že čas potřebný k tomu, aby se suroviny mohly přeměnit na kompost, je poměrně dlouhý, budete muset založit více hromad kompostu současně. Jakmile naplníte první koš, začněte druhý a tak dále. Tímto způsobem dovolíte složkám v první hromadě, aby se dokonale přeměnili v kompost, a navíc budete mít po ruce zásoby kompostu téměř pořád.

Nepřidávejte odpadky

Jen proto, že je nějaký výrobek recyklovatelný, nepřidávejte ho do kompostu. Například noviny můžete do kompostu přidat pouze tehdy, když je natrháte na menší kusy.

Dokončete proces kompostování

Mohlo by to být lákavé použít svůj nový kompost v zahradě ihned, když začne vypadat jako černá půda, ale musíte se ujistit, že proces kompostování je dokončen. Pokud ne, můžete si zbytečně rozšířit plevel v zahradě.

Přidejte slámu a seno

Do kompostu je třeba přidávat zelené i sušené materiály. Na podzim můžete do kompostu přidat opadané vysušené listy, v létě zase suchou trávu, slámu a seno.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.