Vypočítejte si, kolik tepla potřebuje skleník. Podle toho si snadno zvolíte optimální možnost pro své pěstování

Žena ve skleníku

Nejlépe se dá skleník vytopit teplovodním potrubím, přičemž se teplo rovnoměrně rozvádí pomocí trubek a radiátorů. Jeho výhodou je, že se dá napojit na topný systém rodinného domu. Zdrojem tepelné energie může být elektrický proud, plyn nebo nafta.

Na vytápění skleníku se ovšem dá použít i topné těleso, například kamna na tuhé palivo. Je však třeba pamatovat na to, že nejvíce zahřívá své nejbližší okolí, proto ji umístěte do středu skleníku.

Jak si vypočítat dostatečný výkon

Na volbu správného druhu topení si třeba vypočítat potřebné množství tepla. Jako vzor si vezměme skleník, který má:

  • šířku 2,64 m
  • délku 3,87 m
  • výšku bočních stěn 1,65 m
  • a výšku v hřebeni 2,35 m.

Jeho plocha je tedy 10,21 m2 a pokrývaná plocha je 32,06 m2. Pokud je skleník pokryt izolačním sklem, jeho koeficient prostupnosti tepla má takzvanou k-hodnotu 2,98. Pro výpočet tepla ještě potřebujeme ještě zjistit rozdíl mezi nejnižší průměrnou vnější teplotu a požadovanou vnitřní teplotou.

Řiďte se i venkovní teplotou

Pokud vycházíme z venkovní teploty -15 ° C a vnitřní teploty 10 ° C, tak rozdíl je 25 ° C. Potřebné množství tepla nyní vypočítáme tak, že plochu skleněné krytiny (32,6 m2) vynásobíme rozdílem teplot (25 ° C) a koeficientem tepelné prostupnosti (k 2,98). Výsledek je přibližně 2 429 kcal / h. Jelikož výkon topných zařízení se však měří ve wattech, případně kilowattech (kW), musíme spotřebu ještě přepočítat podle vzorce: 1 watt = 0,86 kcal / h.

To znamená, že vypočtených 2 429 kcal / h vynásobíme koeficientem 0,86 a dostaneme výsledek 2 088 W. Získaný výsledek znamená, že k vytápění „vzorového“ skleníku bude třeba zařízení s výkonem alespoň 2 088 W.

Náhledové foto: Pexels

Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-v-zime-temperovat-sklenik-co-nejusporneji-a-pritom-dostatecne-ucinne-28878.html

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)