V třídění pěnového polystyrenu začínáme být mistry – snahu však leckdy podkopávají místní úřady

Každý správný zahrádkář ví, co patří na kompost a co naopak do popelnice. Ovšem není popelnice jako popelnice. U mnoha materiálů platí, že pokud vybereme tu správnou, významně tím napomůžeme dalšímu využití vyhozeného odpadu. Výjimkou není ani pěnový polystyren (EPS).

Jde o obalový pěnový polystyren, který se z 98 % skládá ze vzduchu a ze 2 % z polymeru. Používá se především při balení křehkých věcí. Poč je tomu tak?

Pěnový polystyren a jeho použití

Jeho předností jsou především tepelně izolační vlastnosti, s nimiž jde ruku v ruce odolnost proti vlhkosti, a samozřejmě také vůči stlačení a nárazům. Nejčastěji se pěnový polystyren (EPS) používá k balení elektrospotřebičů, jako je například televize či lednička. Využívá se však také v potravinářském průmyslu, a to zejména kvůli svým izolačním vlastnostem.

A jak je to s jeho dalším využitím? To je závislé na správném třídění. V současné době už jsou sice k dispozici technologie, které dokáží recyklovat i těžce znečištěný EPS, ty jsou však zatím dostupné jen málo. Ideální je tedy odpadní obalový EPS vyvážet přímo do sběrného dvora. A proč je dobré dát přednost této variantě před obyčejným vyhozením do žlutého kontejneru? „Pěnový polystyren bez pochyby patří i do žlutého kontejneru. Hrozí zde ovšem znečištění od jiných odpadů, které se s obalovým EPS v kontejneru smísí, což může v konečném důsledku ztížit jeho recyklaci,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Lidé by uvítali více kontejnerů

V současné době může být na některých místech v ČR vytřídění toho odpadu problém. Vypovídají to i data Sdružení EPS ČR. Z nich vyplývá, že Češi třídí pěnový polystyren lépe než před rokem, ovšem také 8 z 10 by ocenilo separátní kontejner v místě svého bydliště. Prozatím více než  polovina respondentů (60 %) obalový EPS vynáší do žlutých kontejnerů, to ostatní ho odváží do sběrného dvora nebo ho netřídí. A jak jste na tom vy?

Náhledové foto: Pixabay

Zdroj: Češi třídí pěnový polystyren lépe než před rokem, 8 z 10 by ocenilo separátní kontejner v místně svého bydliště | Protext – PR služby ČTK

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)