Stříhání popínavé růže

Růže jsou opravdu skvostné květiny. Popínavé typy se mohou pěstovat na kterékoli zahradě, nicméně je zapotřebí se o ně řádně starat. Pokud je necháte pouze růst ladem bez jakýchkoli zásahů, budete mít neforemné keře, které nebudou vzbuzovat ani žádný výrazný estetický dojem. Základem veškeré starosti i popínavé růže je pochopitelně jejich správný střih. Ten není nijak složitý, nicméně nelze říct, že by se popínavá růže mohla stříhat jakkoli bez nějakých pravidel. Podívejme se tedy na základní zásady, jež je třeba dodržovat.

Když uzraje čas na stříhání popínavé růže

Ještě před tím, než se rozhodnete růže sázet, je zapotřebí v bezlistém stavu poněkud zkrátit kořeny. Činí se tak zhruba no jednu třetinu celé délky kořene. Na výsadbový řez si budete muset najít čas přímo na jaře, kdy půjde rostlina růže přímo do půdy. Ke krácení byste se měli odhodlat v momentu, kdy pomalu začnou rašit pupeny. Pozdní řez se už bude vztahovat pouze na nové výhonky. Kdybyste řezali silnější větve, došlo by k oslabení rostliny v důsledku úniku mízy a pro růst potřebných látek. Řezat byste měli pokaždé tak, aby nové výhonky vyrůstaly přímo z dřevěné části stonku.

Dvě rozdílné skupiny popínavých růží

Popínavé růže můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Ta první je charakteristická především málo ohebnými pruty a také plnými květy, které jsou v rozkvetlém stavu velmi dlouhou dobu. Do druhé skupiny řadíme takové kultivary, které mají velmi dlouhé ohebné výhony s malými seskupeními květů. K vykvetení dochází pouze jednou za sezonu, nicméně květenství je o to bohatší a krásnější.

Základní zásady řezu popínavých růží

Základní zásady jsme pro vás sepsali přímo do následujících bodů:

–          na keři musí zůstat co nejméně starého dřeva

–          ponechte otevřený střed keře

–          řez musí být veden mírně šikmo zhruba ž mm nad pupenem

–          řežte v době, kdy se nalévají pupeny

–          každý rok je třeba odstřihnout jednu hlavní větev

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.