Septik, nebo jímka: Co se hodí pro vaši nemovitost?

Septik

Řešíte likvidaci odpadních vod z vašeho domu, chaty nebo chalupy a nejste si jisti, zda zvolit septik, nebo jímku? V tomto článku vám jednoduše objasníme rozdíly mezi těmito systémy a poradíme, jak vybrat ten správný pro vaše potřeby.

Co je jímka a jak funguje?

Jímka (nazývaná také žumpa) je nejjednodušší a nejlevnější řešení pro shromažďování odpadní vody. Jedná se o bezodtokovou nádrž, která se musí pravidelně vyvážet fekálním vozem. Jímka se hodí pro rekreační objekty, které se využívají nepravidelně, a pro nemovitosti, jež nemají možnost napojení na kanalizaci.

Existují samonosné plastové jímky, které jsou vhodné pro umístění v místech s menším statickým zatížením. Plastové jímky se umisťují do předem připraveného výkopu na zhotovenou základovou desku a následně jsou obsypány prosátou hlínou. Tyto jímky jsou k dispozici v různých tvarech a objemech.

Septik

Foto: Topnadrze.cz

Co je septik a jak funguje?

Septik je nádrž, která slouží k částečnému čištění odpadních vod biologickou cestou. Septik se skládá z několika komor (obvykle tří), kterými voda postupně protéká a v nichž dochází k usazování pevných částic a rozkladu organických látek bakteriemi.

V poslední komoře je voda již zbavena většiny nečistot a může být vypouštěna do vsakovacího zařízení, trativodu nebo potoka. Septik je tedy vodní dílo, které vyžaduje projekt a povolení od vodoprávního úřadu. Septik je vhodný pro nemovitosti, které jsou trvale nebo často obývané a kde je možné zajistit dostatečný prostor pro vsakování nebo odtok přečištěné vody.

Jak si správně vybrat mezi septikem a jímkou?

Při výběru mezi septikem a jímkou je důležité zvážit několik faktorů:

  • Frekvence užívání nemovitosti:Pokud je nemovitost užívána jen občas, postačí jímka. Pro trvalé bydlení je nutný septik.
  • Možnost napojení na kanalizaci:Pokud je v budoucnu plánováno napojení na kanalizaci, může být investice do septiku zbytečná.
  • Velikost nemovitosti a počet osob:Větší nemovitosti s více obyvateli vyprodukují více odpadní vody, a proto je pro ně nutný větší septik.
  • Typ podloží:Je důležitý z hlediska typu konkrétní nádrže.
  • Finanční možnosti:Septiky jsou dražší než jímky, ale v dlouhodobém horizontu se mohou vyplatit. U rodinného domu se dá využít i jímka, ale nevyplatí se to kvůli častému vyvážení, které se prodraží.

V nabídce Topnádrže naleznete široký výběr plastových jímek a septiků různých objemů a provedení:

Náhledové foto: Topnadrze.cz

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.