Prořezávání odumřelých, odumírajících a zlomených větví – nejenom o tom je podzimní řez stromů

Řez

Prořezávání odumřelých, odumírajících a zlomených větví – nejenom o tom je podzimní řez stromů. Jak se začíná měnit listí a dny se zkracují, stromy na celém světě začínají přecházet do stavu klidu a připravují se na zimní měsíce. Díky tomuto přirozenému vývoji je podzim ideální dobou pro prořezávání stromů.

Načasování je důležité

Načasování prořezávání stromů je rozhodujícím faktorem, zejména během podzimu. Prořez by měl být proveden v době, kdy má strom dostatek času na zacelení ran před nástupem drsných zimních podmínek. Ideálním obdobím pro tuto činnost je pozdní podzim, obvykle po opadu listí. V tomto období je strom méně náchylný ke stresu a pravděpodobnost infekce se výrazně snižuje.

Prořezávání větví na podzim

Jedním z hlavních cílů podzimního prořezávání je odstranění odumřelých, odumírajících nebo zlomených větví. Tyto větve mohou představovat riziko pro celkový zdravotní stav stromu i pro váš majetek. Podzimní prořezání těchto větví zajistí, že strom bude moci efektivněji přidělovat energii zbývajícím zdravým větvím.

Švestky

Foto: Pixabay

V případě odumřelých větví je nezbytné je zcela odstranit. Provádějte čisté řezy co nejblíže hlavnímu kmeni. Po provedení řezu ošetřete pahýl štěpařským voskem, abyste zabránili vniknutí chorob nebo škůdců.

Při řešení zlomených větví byste měli provádět řezy asi 0,5 cm nad zdravým pupenem nebo boční větví. Před provedením řezu větev důkladně prohlédněte, zda na ní nejsou praskliny, rozštěpy nebo jakékoli známky infekce. Nezapomeňte, že provádění přesných a čistých řezů je zásadní pro minimalizaci rizika zavlečení chorob.

Používejte správné nástroje

Stejně důležitý je výběr správných nástrojů pro prořezávání, aby nedošlo k poškození stromu. Vždy volte čisté a dezinfikované nástroje, abyste zabránili šíření choroboplodných zárodků z jednoho stromu na druhý. K ruce si vezměte zejména zahradnické nůžky, nůžky na větve a ruční pilky.

Obecně se doporučuje vyhnout se při podzimním prořezávání používání elektrického nářadí, jako jsou motorové pily. Tyto nástroje mohou strom zbytečně namáhat a jejich nesprávné použití může vést k jeho poškození.

Správná technika pro silnější větve

Při práci se silnějšími větvemi je nejlepší použít ruční pilu. Začněte tím, že provedete podřezání přibližně metr od kmene. Tím zabráníte tomu, aby se kůra při dokončování řezu roztrhla.

Poté proveďte horní řez ve vzdálenosti asi 6 cm od podříznutí. Tím dosáhnete čistého a hladkého řezu. Vyvarujte se řezu přímo přes větev, protože by mohlo dojít k roztržení kůry a případnému poškození kmene.

 

Zdroj: https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-28436-jak-na-podzimni-rez-ovocnych-stromu-pozor-na-tri-nejcastejsi-chyby, https://www.dumazahrada.cz/clanek/jak-na-podzimni-rez-ovocnych-stromu-20230904.html, https://prima-receptar.cz/prorezavani-stromu-aneb-ktere-je-vhodne-prorezat-na-podzim/

Náhledové foto: Pixabay

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)