Příprava půdy na setí a sázení se vyplatí

Odstranění plevele

Venku je už krásně a vypadá to na poslední relativně chladnější dny. Většina z nás už vyrazila ven a pustila se do úpravy záhonů. A to jak zeleninových, tak i okrasných. Jít ihned do výsevu či výsadby nejrůznějších plodin by nebylo ale zrovna optimální bez precizní přípravy samotného záhonu. Jaké úkony by měla obsahovat? Na to se zaměříme v následujících řádcích.

Plevelné rostliny musí neprodleně pryč!

V každém případě. Na záhonku se určitě objeví hned několik plevelných rostlin, mezi které se řadí pcháče, pampelišky, bršlice, případně kokošky a nejrůznější druhy jetele. Čím dříve je dostanete pryč, tím lépe! V momentu kdy vykvetou a následně se vysemení, bude pozdě. Při následném zalévání záhonu se setkáte s tím, že porostou stále nové rostlinky, což si samozřejmě nepřejete.

Odstranění plevele

Pořádné prokypření podkladu jako nezbytnost

Okopávání půdy přichází jako jedna z prvních činností. Je velmi důležité, jelikož voda, která se dostane do hloubky, následně stoupá půdními kapilárami. Nepůjde ovšem až na povrch, kde by se jinak vypařila a nebylo by po ní nic. Zůstane v horní nakypřené vrstvě, kde bude pomáhat rostlinám v jejich růstu. Kypřit se vyplatí co možná nejčastěji, a to optimálně po každém větším lijáku, případně silnější zálivce. Půda tak nebude příliš udusaná a rostlinám by se mělo mnohem více dařit. Ke kypření postačí nástroj k tomu určený. V krajním případě lze kypřit i hráběmi.

Nakypření půdy

A zalévat…

Skutečně pravidelnou zálivku si zaslouží jednak místa, kde jsme zaseli, a jednak také čerstvě vysazené rostliny. Jakékoli proschnutí podkladu trvající delší dobu může být pro rostliny na záhonu likvidační. Situaci si můžete velmi jednoduše sami pohlídat. Řešením může být také automatická závlaha, případně závlaha kapková nebo jiné systémy nevyžadující neustálou obsluhu.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.