Pracovní oděvy

Poskytování pracovních oděvů zaměstnavatelem: Co o tom říká zákon

Každý zaměstnavatel na území České republiky je povinen zajistit svým zaměstnancům bezpečnost práce. Taktéž živnostníci by měli dbát na správný výběr pracovního oděvu. Téma bezpečnosti práce ohledně poskytování pracovních pomůcek je velmi obsáhlé a bude se lišit v závislosti na tom, o jaký typ profese jde. Zatímco někteří potřebují pracovní oděv jen aby se odlišili od ostatních (například pokladní v supermarketu), u jiných už pracovní oděv musí splňovat taktéž podmínku ochrany zaměstnance.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Do tohoto okruhu spadají pracovní oděvy, rukavice a obuv. Zaměstnavatel, který po svých zaměstnancích vyžaduje nošení speciálního pracovního oděvu, mu jej musí sám zajistit. O kvalitní pracovní oděv se tedy nestará zaměstnanec sám, zaměstnavatel je povinen mu ho bezúplatně zajistit. Kromě toho je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci místo, kam si může svůj pracovní oděv uložit. Pokud při vykonávání práce nedochází ke znečištění pracovního oděvu, lze jej ukládat na stejné místo, jako civilní oblečení zaměstnance.

Odpovídající velikost

Aby byly splněny požadavky na hygienu a ochrannou funkci pracovního oděvu, je třeba, aby oblečení či jiné osobní ochranné pracovní prostředky byly zajištěny v odpovídající velikosti. U pracovního oblečení se toto kritérium obvykle dodržuje, nicméně problém nastává například při poskytování kvalitních pracovních rukavic. Ačkoli jsou rukavice odolné například vůči protečení chemikálií, pokud jsou velké, není bezpečnost zajištěna ani s jejich nošením.

Bezpečnost práce na pracovišti

Zaměstnavatelům se nevyplatí, aby došlo ke zranění zaměstnanců na pracovišti. Zkušený zaměstnanec je pro něj v dlouhodobém horizontu mnohem výhodnější, než nutnost zaškolování nového zaměstnance. Navíc může mít porušování bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatele také nemalé finanční následky (nemocenská, odškodnění zaměstnance, pokuty apod.).

Zdroj náhledového obrázku: Shutterstock.com

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *