Pěstování tabáku ničí přírodu

To, že jsou tabákové výrobky zdraví škodlivé, ví každý. Vždyť je to na každé krabičce od cigaret či jiných tabákových výrobků. Avšak že pěstování tabáku škodí také přírodě je téma, které až tak rozebírané není. A přitom tyto plodiny pokrývají na 4,3 milionu hektaru zemědělské půdy! Na jeho pěstování se podílí 142 států, mezi největšími jsou pak Čína, Indie a Brazílie.

Problém jménem monokultura

Největším problémem ohledně tabáku je monokultura – tedy to, že se na dané půdě netočí plodiny. Pěstuje se na ní jen a jen tabák. Půda je tedy vyčerpávána na stále stejné živiny, takže výsledkem jsou slabé rostliny. Aby nedošlo k jejich pohlcení škůdci, musí se do půdy přidávat mnohé chemikálie, které rozhodně nejsou přínosem pro životní prostředí. Takovéto vyčerpávání půdy, do které se přidává masivní množství chemikálií vede časem k vytvoření pouště.

A co zdraví zemědělců?

Zatímco ve vyspělých zemích funguje bezpečnost práce, v rozvojových zemích, kde se většinou tabák pěstuje, nic takového není. Hnojiva a chemikálie, která se používají mají neblahý vliv jednak na krajinu, jednak také na zemědělce, které ze šedesáti procent tvoří především ženy. A navíc se používají i taková hnojiva, která jsou ve vyspělých zemích pro svou škodlivost již dávno zakázána.

Velká spotřeba dřeva

Tím ale špatné zprávy nekončí. Na sušení tabákových listů se spotřebovává dřevo – a to opravdu v obrovském množství. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na tři sta cigaret (což je patnáct krabiček) padne jeden strom. Takže výroba cigaret vede dále k ničení lesů a tím i k rychlejší změně klimatu.

Kouřením se uvolňují jedovaté plyny

Nejen výroba, ale také spotřeba cigaret je problémem. Obrovské množství formaldehydu a nikotinu se díky kouření uvolňuje do životního prostředí. Také více než 250 dalších škodlivých chemikálií se uvolňuje při kouření cigaret. K nim patří také skleníkové plyny, které přispívají k ohřívání planety. Pro představu: z cigaret pochází tolik škodlivých plynů, jako z 1,5 milionu automobilů.

I nedopalky jsou problém

I samotný konec kouření je problém. Nedopalky, které po cigaretách zbývají, můžete vidět téměř kdekoli. Bohužel, kuřáci si nedělají starosti s tím, kam nedopalek vyhodit. Najít je tak můžete v lesích, parcích i u dětských hřišť. Cigaretové nedopalky jsou taktéž jedním z nejčastějších odpadů, které je možné najít v oceánech – a jejich dopad na zvířata je zatím neznámý. Jisté je, že rozkládat se budou několik desítek let.

Filtry jsou přírodní povahy

Jakkoli jsou filtry vyráběny z acetátových vláken, která mají přírodní povahu, nejedná se o přírodní materiál. Ve své původní podobě se v přírodě vůbec nevyskytuje. Samotní kuřáci, kteří jsou schopni cigaretový nedopalek vyhodit kamkoli, ale nejsou jediným problémem. To, že nedopalky nacházíme také v přírodě, je způsobeno i špatným zacházením s odpady. A to je celosvětový problém.

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!