Návrat ovocných stromů do lesů: Vědci začnou s lesníky už nyní

Jabloň lesní

Jak vypadaly původní lesy v České republice? Rozhodně byly co do skladby mnohem pestřejší, než je tomu dnes. Převládaly především listnaté lesy a také smíšený porost. Dalo se tady běžně setkat i se dřevinami, které v současném hospodářském porostu úplně chybí. Hovoříme především o původních druzích ovocných stromů a keřů.

Dříny, třešně ptačí a další stromy

Dnes a v nedávné minulosti jsme byli zvyklí především na duby, buky či jedle, případně smrkové monokultury, jež dnes musí v důsledku kůrovcové kalamity na většina území pryč. Na okrajích lesů rostly ale také mnohé jiné tradiční ovocné dřeviny. Hovořit bychom mohli třeba o:

  • jabloni lesní,
  • polničce, tedy plané hrušni,
  • různých druzích jeřábů,
  • dřínu,
  • dříšťalu
  • a mnohých jiných dřevinách.

V České republice tyto stromy prakticky vymizely, a to v důsledku nesprávného hospodaření.

Planá hrušeň

Planá hrušeň: Zdroj obrázku wikimedia.commons.org

Zajeďte si jen pár kilometrů od hranic

Stačí se vydat pouze několik málo kilometrů severně do Polska. Uvidíte stoprocentní rozdíl. Hospodářský les v Polsku je velmi pestrý a často se nedá srovnat ani s porosty v chráněných krajinných územích u nás.Takto hovoří Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. Právě on se zabývá mimo jiné také vznikem rezervace velkých kopytníků v Milovicích, kde se nachází bývalý vojenský újezd.

Dřín

Dřín: Zdroj obrázku Pixabay.com

Potravní poušť

Absence oněch divoce rostoucích ovocných stromů vede ke vzniku potravní pouště. Zvěř má mnohem menší množství potravy. Vědci aktuálně spolupracují se Správou městských lesů v Benátkách nad Jizerou. Rezervace velkých kopytníků vznikla v Milovicích již v roce 2015. Zvířata milují nejen plody ovocných dřevin, ale i větvičky, semínek a podobně. V lesích chybí především plodonosné dřeviny produkující bobule a ořechy. Nemusí se nutně jednat jen o ovocné plodiny, jak je chápeme z našeho užitkového pohledu.

Jeřabina

Jeřáb: Zdroj obrázku Pixabay.com

Jabloň lesní: Zdroj náhledového obrázku wikimedia.commons.org

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.