Lithops a jiné živé kameny: Návod, jak se o ně starat

Lithops

Rostliny rodu Lithops patřící do čeledi Aizoaceae jsou populárně označovány jako živé kameny. Vděčí za toto jméno klamné podobnosti s úlomky skal, mezi nimiž rostou v přírodním prostředí. Toto je příklad fenoménu mimikry, tj. živých organismů připomínajících své okolí pro ochranné účely. Díky tomuto mechanismu jsou lithopy stěží viditelné pro zvířata, která se v jejich blízkosti krmí.

Jsou náročné na pěstování?

Živé kameny jsou téma, kolem kterého vzniklo mnoho mýtů, pověr a mylných představ. Jsou mylně považovány za náročné a obtížné k pěstování. Pro pěstování živých kamenů je nesmírně důležité znát podmínky, v nichž žijí v přírodě. Původem pochází z pouštní oblasti jižní Afriky. Navzdory určité klimatické diferenciaci těchto oblastí je tropické kontinentální klima pozoruhodně a extrémně suché. Jeho charakteristickým rysem jsou nízké roční srážky, obvykle pod 200 mm na metr čtvereční.

  • V oblastech, kde jsou srážky nižší než 100 mm ročně, je nedostatek dešťové vody kompenzován hustou mlhou a rosou.

Dalším klimatickým faktorem, který lithopům neusnadňuje život, jsou vysoké teploty, často vyšší než 40 stupňů Celsia, které mohou v noci klesnout pod nulu. Rovněž půdy zbavené humusu a skládající se převážně z křemene, žuly, pískovce, vápence a jílu neposkytují vegetaci snadné podmínky.

Lithops

Lithops: Foto Pixabay

Kde pěstovat živé kameny?

Není pravda, že lithopy lze pěstovat pouze ve sklenících. Slunečné parapety našich bytů jsou pro tento účel ideální. V létě by rostliny neměly být zastíněny, ale v zimě by měly být udržovány v chladu (do 15 °C). Větší důležitost než materiál květináče má jeho velikost – neměly by být vzhledem k velikosti rostlin příliš široké a příliš mělké. Délka kořenů dospělých lithopů je asi 7 cm (hloubka květináče by měla být tedy 8 cm). Květináče by měly mít drenážní otvory.

Jaký je vhodný substrát?

Substrát pro pěstování lithopů by měl být propustný. Do speciálních kaktusových substrátů můžete například přidat štěrk, hrubý písek a další látky pro zvýšení propustnosti substrátu, aby tvořily přibližně 60 až 70 % substrátu. Přesazování provádíme pouze v případě, že už se rostlina nevejde do květináče. Pro tento účel používáme květináče o průměru 1–2 cm větší. Rostliny můžeme vysazovat po celý rok. Přesazené rostliny by neměly být okamžitě zality, počkejte několik dní.

Kolik vody živé kameny potřebují?

Zálivku zahajujeme na jaře, kdy naše rostliny vykazují známky probuzení (objevují se nové listy). Nejčastěji je to na přelomu března a dubna. První zalévání lithopů by nemělo být příliš hojné, protože rostliny mají zásobu vody ve starých listech. Když se vytvoří listy, zaléváme je častěji, ale pouze když jsme si jisti, že je substrát zcela suchý. Zde stojí za zmínku, že mladé rostliny by měly být zalévány častěji než ty starší. Zaléváme hojně, ale ne často. Po období podzimního kvetení postupně přestáváme zalévat. Od listopadu až do poloviny března je nemusíte zalít vůbec. Nedostatek vody je pro ně lepší, než přebytek vody.

Jak hnojíme a množíme živé kameny?

Živé kaktusy můžeme pravidelně hnojit kaktusovým hnojivem za použití poloviční koncentrace doporučené výrobcem. Lithopy lze rozmnožovat pouze generativně, tj. výsevem semen. Díky tomuto postupu můžete vybudovat velkou sbírku za relativně krátkou dobu a bez nadměrných finančních výdajů. Vegetativní rozmnožování – prostřednictvím řízků získaných z větších shluků – se nedoporučuje kvůli vysokému riziku ztráty matečné rostliny během této úpravy.

Lithops: Náhledové foto Pixabay

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!