Kvalitní životní prostředí je důležité. K jeho ochraně obcím pomáhají dotace

Kompostér

Kvalitní životní prostředí je pro občany měst a obcí mnohdy klíčové. Zejména mladé rodiny s dětmi čím dál tím více vyhledávají místa, kde jsou okolní lesy a louky bez odpadků, a kde mohou trávit čas se svými dětmi. S ochranou životního prostředí úzce souvisí způsob nakládání s odpady. A právě tuto problematiku obcím pomáhají řešit dotace.

Obcím již více než dva roky pomáhá řešit problémy s odpady operační program Životní prostředí 2014-2020. Mnoho obcí již díky tomuto programu pořídilo kompostéry pro občany, využilo dotací na sběrné dvory, rekultivaci starých skládek nebo zavedlo systém pro efektivnější sběr třízeného odpadu.

Kvalita životního prostředí je pro občany měst a obcí klíčová. Každý z nás si přeje žít obklopen čistou přírodou. A proto je ochrana našeho okolí velmi důležitá. V dnešní době mnoho obcí a měst bojuje například s černými skládkami, které jsou nebezpečné pro zvířata, rostliny i lidi. Může dokonce dojít ke kontaminaci podzemních vod. Zřízením sběrných dvorů, zakoupením kompostérů nebo zefektivněním sběru třízeného odpadu obce pomáhají přírodu v jejich okolí chránit.

S novelou zákona platnou od 1. ledna 2015 je také povinné třídit v obcích biologický odpad. Pokud obce nenabídnou svým občanům možnost třídit biologický odpad, hrozí jim velmi vysoké pokuty. V rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020 mohou však obce žádat i o dotace na pořízení kompostérů pro občany, nádoby na třízení odpadu, velkokapacitní kompostéry a další zařízení. Výše dotací na nakládání s odpady je až 85 %.

Pořídí-li obec kompostéry pro občany, ušetří až 70 % nákladů za svoz odpadů. Navíc tímto obec přispěje k lepšímu životnímu prostředí.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.