cover1

Krycí plodiny a jejich výhody

Krycí plodina je plodina konkrétní rostliny, která se pěstuje primárně ve prospěch půdy, spíše než pro výnos plodiny. Krycí plodiny se běžně používají k potlačování plevelů, řízení eroze půdy, pomáhají budovat a zlepšovat úrodnost a kvalitu půdy, tlumit choroby a škůdce a podporovat biologickou rozmanitost. Krycí plodiny jsou obvykle trávy nebo luštěniny, ale mohou se skládat i z jiných zelených rostlin. A nejčastěji se krycí plodina pěstuje mimo sezónu před tím, než je pole potřeba pro pěstování peněžní plodiny. Krycí plodina v podstatě připravuje půdu pro příchozí plodinu.

Výhody krycích plodin

Krycí plodiny mají překvapivě širokou škálu výhod a nemají vážné nedostatky. Krycí plodina může zlepšit zdraví vaší půdy, což má za následek výrazně větší, zdravější plodinu pro příští vegetační období. Krycí plodiny:

  • Zlepšují biologickou rozmanitost tím, že zvyšují rozmanitost druhů v dané oblasti. Například, pokud existuje více různorodého hmyzu, který se živí vegetací, může přivést do oblasti také více ptáků apod.
  • Snižují množství vody, která vypouští pole, chrání vodní toky a ekosystémy před erozí. Protože každý kořen krycí plodiny vytváří póry v půdě, krycí plodiny pomáhají vodě filtrovat hluboko do země. Výsledkem je, že krycí plodina může pomoci šetřit vodu a zabránit erozi půdy.
  • Pomáhá přerušit cyklus nemocí snížením množství bakteriálních a houbových chorob v půdě. Pokud máte zamořenou půdu, můžete v této oblasti zasadit krycí plodinu jako prostředek k vymýcení této choroby.
  • Podobně jako hnůj pomáhají poskytovat do půdy živiny. Říká se jim „živý mulč“, protože mohou zabránit erozi půdy. Mulčování je vrstva organického materiálu, jako jsou zbytky plodin, která je ponechána na povrchu půdy, aby se zabránilo odtoku vody.

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *