Kratom na českém trhu – jak je to vlastně s jeho dostupností a legálností užívání

Kratom na českém trhu: Aktuální situace s postavením kratomu v zákoně je neuspokojivá. To vám potvrdí každý, kdo se o tuto problematiku alespoň trochu zajímá. A proč tomu tak je? Nyní jej není možno zařadit do žádné kategorie regulovaných produktů – není to ani lék ani potravina ani potravinový doplněk ani alkoholický nápoj nebo tabákový výrobek.

A to je samozřejmě problém. Z legislativního hlediska tedy kratom jako biologicky účinná látka vlastně neexistuje. Proto je uváděn na trh pod mnoha různými pofidérními označeními, nejčastěji jako “sběratelský předmět.”

Ohlídat kratom zatím není možné

A právě to je ta největší obtíž. Není jej možno zařadit do žádné kategorie regulovaných produktů. A to i přes to, že je zřejmé, že jeho použití je jiné a že je lidmi konzumován pro svůj charakteristický účinek. Způsobuje to také to že zákazník nedostane při prodeji žádné relevantní informace o složení, účincích, dávkování, žádná upozornění na možná rizika.

Foto: Pixabay

Co si s kratomem počít? Napoví internet

Zákazník tak může být při koupi produktu značně zmaten. Nedozví se totiž ani to, k jakému účelu kratom skutečně slouží. Uveřejnění a šíření takových informací mohlo být orgány činnými v trestním řízení posuzováno dokonce jako trestný čin. Ani my je zde proto uvádět nebudeme.

Tato situace je paradoxní – není možno komunikovat informace, které jsou pro zákazníky a konzumenty užitečné a mohou jim pomoci užívat kratom bezpečně. Tento paradox je dán současnou prohibiční regulací celé oblasti psychoaktivních látek. A přitom má podle všeho kratom potenciál pomoci mnoha lidem s problémy spojenými se současným životním stylem a přispět k vyšší kvalitě života.

Zdroj: Stanovisko ČSAK k současné situaci týkající se kratomu | Protext – PR služby ČTK , https://www.protext.cz/zprava.php?id=41238

Náhledové foto: Pixabay

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)