Kdy a jak použít chemický postřik na své zahradě

Postřik na mšice

Každý zahrádkář dává přednost přírodním ošetřujícím přípravkům. Ovšem může se stát, že poslední a jedinou cestou, jak zachránit své rostliny, je chemický postřik. S rostlinami je to podobné, jako s lidmi. Pokud se člověk zdravě stravuje, dokáže se vyhýbat stresu, dostatečně spí, pravidelně sportuje, medituje, dodržuje pitný režim, žije v čistém prostředí, pak se bude těšit většímu zdraví a bude méně náchylný na různá onemocnění.

Ruku na srdce, kolik takových lidí ze svého blízkého okolí znáte? Bezesporu se najdou tací, co splňují alespoň z větší části zmiňované zdravé návyky. Drtivá většina lidí však žije ve stresu, chaosu a o zdravém prostředí se moc hovořit nedá, pokud nežijete na samotě v horách. Mimo to i lidé prostřednictvím stravy přijímají spoustu chemie.

Vytvořit rostlinám zdravé prostředí, tedy kvalitní půdu, ovzduší, správné teploty, dostatek stínu nebo naopak sluníčka, správné živiny, bývá pro zahrádkáře velmi složitý úkol. Ne každá rostlinka je tedy natolik silná, aby odolala všem škůdcům.

Kdy sáhnout po chemii

Pokud jste už vyzkoušeli veškeré babské rady a přírodní cesty, ale rostlina dál chřadne, pak nezbývá než ji zachránit pomocí chemického přípravku. S tím vám pomůže zahradní postřikovač pro aplikaci chemických přípravků. Ovšem je dobré vědět, že postřikovač a rozprašovač, není jedno a totéž.

Rozprašovač se používá tam, kde hrozí vyplavení zasazených semínek. Jde o jemný rozptyl přípravku. Naproti tomu postřikovač zasáhne vystříknutou kapalinou širší okolí ve větším měřítku.

Chemický postřik provádíme při zjištění, že se nekontrolovatelně přemnožil škůdce a již není možné jej zlikvidovat přírodní cestou.

Prevence jako klíč k úspěchu

Nejlepší je pochopitelně prevence. Zajistit hned na začátku silný start rostliny. Sadíme jen zdravé a silné rostliny, do předem připravené půdy, kde nechybí správné živiny. A následně se o rostliny staráme podle jejích požadavků. Což se může rostlina vedle rostliny lišit. Některá vyžaduje zálivky méně, jiná více, další pak potřebuje více sluníčka apod. Preventivně používáme i přípravky na ochranu proti škůdcům. Opět každá rostlina má jiná slabá místa, tudíž je potřeba znát předem i možná rizika.

Jak použít chemický postřik

Zásadní je bezpečnost a zajistit, aby se postřik dostal pouze tam, kam ho chceme. Vyčkáme tedy, až je bezvětří, aby se postřik neroznesl do další části zahrady a na další rostliny. Pokud jsou další rostliny v blízkosti, přikryjte je. Klíčová je též správná denní doba – ideálně brzy ráno nebo večer. Nežádoucí je i déšť.

Používejte speciální postřikovač k tomuto určený, nikdy ne konev nebo po domácku vyrobené rozptylovače. Proti chemii chraňte i sebe, vhodným oděvem a přikryjte si i tvář. Při této činnosti nejezte, nekuřte, nepijte. Vezměte si rukavice. Po dokončení dejte oblečení zvlášť a vyperte, umyjte se a důkladně vyčistěte také postřikovač.

Náhledové foto: Radek Štěpán

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.