Jak vybudovat z rumiště půvabnou zahradu – řiďte se plevelem

Pokud začínáte s budováním zahrady doslova na zelené louce, bylo by chybou ihned bezhlavě vytrhat a zlikvidovat vše, co tam roste a pučí. Důkladná prohlídka terénu vám může napovědět, s jakým typem zeminy máte tu čest.

Nové navážce úrodné půdy se stejně zpravidla nevyhnete, ovšem určení správného typu vám může významně pomoci. A po čem se tedy při zakládání zahrady dívat?

Na co vás upozorní kopřiva nebo třeba pampeliška

Na první prohlídku zahrady se hodí vyrazit s dobrým atlasem našich rostlin. Například kyselou půdu totiž může značit výskyt pryskyřníku, přesličky, rozrazilu nebo třeba metličky křivolaké. Jde o rostliny, které se často vyskytují u lesa.

Naopak najdete-li na zahradě penízek rolní nebo třeba jetel (zejména jetel plazivý), máte co do činění s půdou spíše zásaditou. Na vysokou koncentraci dusíku vás pak upozorní šťovík, hluchavka, ptačinec nebo kopřiva.

Foto: Pixabay

A jsou tu i další faktory. Půda na vašem pozemku může být příliš zhutněná. To poznáte tak, že na ní rostou zejména pampelišky a jitrocel větší, leckdy doprovázené ještě mochnou husí. Připravte se tedy na to, že s novou zahradou budete mít o něco více práce.

Na co si ještě dát pozor

Zajímá vás, zda máte na zahradě spíše lehčí nebo těžší půdu? Vezměte ji do dlaně a pořádně zmáčkněte. Těžší půda zůstane v kompaktní hrudce. O množství živin pro vaše rostliny se tedy obávat nemusíte, počítejte však s podzimním rytím a častým letním kypřením.

Lehká půda se ve vaší dlani rozpadne. Kypření potřebovat příliš nebude, zato však v sobě jen stěží udrží jakékoli živiny i vodu.

Ani po zevrubné prohlídce však není vhodné plevel likvidovat jen tak. Pokud se vám ho podaří posekat ještě před kvetením, získáte solidní základ na kompost, ještě neznečištěný semínky. Naopak bez milosti zlikvidujte všechny dřeviny, napadené jakoukoli chorobou.

Náhledové foto: Pixabay

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)