Jak prořezat švestku

Řez švestky

Jak správně prořezávat slivoně? Tuto otázku si klade velké množství majitelů sadů. Především na začátku je zapotřebí volit opravdu silnou prořezávku, jelikož je zapotřebí nastavit tvar koruny. Následně už můžete vše řešit zamlazovacími řezy. Pokud máte ovšem malý stromek, klidně se vyplatí nechat jej první sezonu jen tak a až poté stříhat. Záleží na tom, do jaké míry se rozroste. My se podíváme jak na radikálnější řez, tak i na zamlazovací. Jaká pravidla by se měla dodržovat?

Výchovný řez v prvních letech

První léta by se měla u slivoní vést v duchu zamlazovacího řezu. Ten vede k vytvoření správného tvaru koruny. Výhony v prvním patře by měly být seříznuty do jedné roviny, aby docházelo k jejich stejnosměrnému růstu. Podřízené musí zůstat v každém případě terminálu. Když zakládáme první patro je zapotřebí ponechat zhruba tři až čtyři kosterní větve mající solidní rozestup. Další větve již budeme zakládat střídavě. Kosterní větve nesmí vyrůstat v ostrém úhlu, což není zrovna optimální. V dalších letech se výhony zkracují jen tehdy, přesahují-li 60 cm.

Zamlazení zákrsků

Většinou se do zahrad v současnosti pořizují takzvané zákrsky, tedy stromy nedorůstající se nějaké extrémní výšky. U těch je ideální, když bude mít pyramidový tvar bez terminálu. Ten se vyřezává při zakládání druhého patra. Stromek se díky tomu udrží v optimální výšce pro sklizeň a také pro následné ošetřování. Jestliže budou roční přírůstky malé, a to do 40 cm, stačí je bohatě pouze proklestit.

Zmlazení zvýší plodnost

U stromů majících malé přírůstky se postupem času výrazně snižuje jejich plodnost. I proto se vyplatí zmlazovací řez koruny, kdy dojde ke zkrácení větví starých cca 2 až 3 roky. Učinit bychom měli cca o 50 až 100 cm. Optimální doba pro prořezání slivoní je tehdy, když začnou kvést. Zacelit bychom rány měli stepařským voskem.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.