Dělení, hřížení, odkopky… jak dále lze množit rostliny jejich oddělením

Rostliny se mohou rozmnožovat různými způsoby. Nejtypičtěji se šíří ze semínek. Existují ale mnohem jednodušší způsoby jejich množení, a tím je právě oddělení. Výhodou takového množení je to, že pěstování rostliny je jednodušší – zanedlouho máte poměrně velkou rostlinu, kterou můžete používat. Věděli jste, že takové oddělení rostlin má hned několik názvů, podle toho, jakým způsobem rostlinu oddělíte?

Dělení neboli kopčení

S pomocí dělení vznikají rostliny, které se nazývají oddělky. Dělení je poměrně rychlý a jednoduchý způsob množení rostlin. Provádí se tak, že na podzim z matečního keře odhrneme větve a sestříháme je na krátké čípky. Ty během vegetačního období třikrát zahrneme půdou. Na podzim se pak můžeme podívat, zda se vytvořily zakořenělé výhony. Ty odstříhejte nebo odtrhejte a nasaďte dle potřeby.

Hřížení

Hřížení je ta činnost, kdy vezmete část větve a zahloubíte ji do země. Ta pak zapustí kořeny a vyraší výhony. Typicky takto necháváme růst pomlázku zapletenou z čerstvé vrby na Velikonoce. Tento způsobe je už poněkud zastaralý, protože tento způsob množení není příliš úspěšný.

Odkopky

Tento postup se provádí tak, že kořenový výmladek se zakope a na podzim odstřihne a zasadí. Výhony pak zapustí kořeny a po oddělení vzniknou samostatné rostlinky. Tyto můžete využít jako sazenice. Tento způsob se dříve používal k množení stromů a keřů. Dnes je už ale také zastaralý.

Dělení trsů

Rostliny, které rostou v hustých trsech (například traviny), můžeme množit dělením. Jedná se o velice jednoduchý a dodnes hojně používaný způsob množení rostlin, kdy se jednoduše kousek trsu oddělí a zasadí jinam.

Množení odnožemi

Takto se množí jahodníky a další ovocné rostliny, například maliny. Rostlina sama vytváří odnože a tyto se přirozeně šíří samy. U jahodníků těmto odnožím říkáme šlahouny.

Množení hlízami, oddenky a cibulemi

Jedná se opět o velmi jednoduchou metodu množení, protože téměř všechno obstará rostlina sama. Ta vytváří cibule, hlízy či oddenky, kterými se samovolně rozmnožuje.

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!