Chemické postřiky: Tyto typy rozlišujeme

Postřik

Využití chemických přípravků na zahradě je poměrně diskutovanou záležitostí. Mnohdy se bez nich neobejdeme. Právě z toho důvodu se v následujících řádcích zaměříme na nejrůznější typy přípravků, jež se na trhu aktuálně nacházejí. Podívejme se tedy podrobněji na následující chemikálie, které se pochopitelně liší především různými poli působnosti a charakterem využití. Obecně se podíváme na dvě kategorie. Tu první představují insekticidy a fungicidy a druhou herbicidy.

Insekticidy a fungicidy

V podstatě se jedná o přípravky dvojího charakteru, které dále rozdělíme do dvou skupin.

Kontaktní variace

Tyto chemické přípravky jsou určené přímo do styku s konkrétním škůdcem, případně s houbovými výtrusy, jež klíčí. Výborné jsou tyto přípravky především proti žravým škůdcům.

Systémově působící přípravky

Tyto přípravky jsou postupně absorbovány listy. Transportují je vodivá pletiva a likvidují především savé houby a škůdce.

Postřik

Herbicidy různého typu

Také herbicidy je možné rozčlenit do několika kategorií. My vám je postupně uvedeme v následujících řádcích.

Kontaktní nereziduální preparáty

Jeho cílem jsou listy a dokáže likvidovat zejména jednoleté plevelné rostliny.

Systémové nereziduální preparáty

Tyto chemikálie absorbují listy a postupně se dostávají ke kořenům. Poté rostlina uhyne.

Reziduální přípravky

Tyto přípravky se aplikují přímo do půdy a mohou působit klidně i několik měsíců. Výborné jsou hlavně pro nejrůznější plevele nacházející se v cestičkách a chodnících.

Selektivní herbicidy

Jsou optimální pro použití v trávníku. Hubí dvouděložné plevelné rostliny a trávník zůstává neporušený. Existují i takové, jež ničí trávy a dvouděložné rostliny nechají být. Většinou se ale samozřejmě používají prvně jmenované, které jsou schopné kompletně zbavit celý trávník dalších rostliny, které nemusí být jeho součástí.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.